Afvalcontainer niet geleegd

Wanneer jouw afvalcontainer niet is geleegd, kan dit verschillende oorzaken hebben. Als er een (rode) kaart aan de container hangt, staat daarop vermeld wat de reden is.

Meer over gele/rode advieskaarten

Het is ook mogelijk dat de afvalcontainer onbedoeld niet of gedeeltelijk geleegd is. Dit vinden wij vervelend. Als je hiervan een melding maakt, zullen wij de container alsnog legen.

Melding afvalcontainer niet geleegd