Afval scheiden in Oosterwold en Vogelhorst

Algemeen

1. Waarom worden de duocontainers vervangen?

Duocontainers worden geleegd met speciale duo-inzamelwagens. De duowagens zijn verouderd en moeten worden vervangen. Ze worden tegenwoordig niet meer gemaakt. Daarom vervangen wij ze  door gewone inzamelwagens. Gewone inzamelwagens kunnen alleen containers legen waar één soort afval in zit. We vervangen daarom ook de duocontainers voor monocontainers. 

2. Wat is een monocontainer?

Een monocontainer is een container waar één soort afval in gaat. Dus in dit geval: alleen gft of restafval.

3. Waarom worden er niet gewoon nieuwe duo-inzamelwagens gekocht?

Almere is een van de laatste gemeenten die nog met duowagens werken, daarom worden ze ook niet meer gemaakt. 

4. Almere zou toch pas in 2023 de duowagens en containers vervangen? 

Dat klopt, het vervangen van de duo-inzamelwagens stond eigenlijk gepland voor volgend jaar. Op dit moment gaan de duowagens te vaak kapot. Ze moeten dan gerepareerd worden en kunnen niet gebruikt worden. We willen zorgen dat we het afval kunnen blijven inzamelen. Daarom starten we dit jaar al in Oosterwold en Vogelhorst met het inzamelen door middel van monocontainers, de aparte containers voor gft en restafval.

5. Wanneer zijn andere wijken aan de beurt?

We bekijken na de zomer wanneer we in een volgende wijk met de vervanging kunnen beginnen. Bewoners van de wijken die weer aan de beurt zijn worden hierover geïnformeerd.

6. Gaan we nu over op pmd+?

Niet nu direct. Almere gaat in de toekomst over op een ander afvalinzamelsysteem: pmd+. Bij dit systeem gaat pmd- en restafval in dezelfde afvalcontainer. Een fabriek haalt het pmd er machinaal weer uit. Andere soorten afval zoals gft, papier en glas moeten wel zelf gescheiden worden.

We stappen over als er een fabriek gevonden is die al het Almeerse pmd+ kan verwerken. En als machines minstens net zoveel pmd uit restafval kunnen scheiden als Almeerders nu al doen. Dat is nu nog niet het geval. Op dit moment loopt een marktonderzoek over hoe en wanneer Almere kan overstappen op pmd+. De resultaten van dit marktonderzoek worden voor de zomer van 2022 verwacht.

Over de wisseling van duocontainers

1. Wanneer wordt mijn duocontainer vervangen?

Bewoners van Oosterwold en Vogelhorst krijgen vóór de zomervakantie vervangende containers. Hierover ontvangen alle bewoners van de twee wijken een brief van DBI Container Services, het bedrijf dat de containerwisseling voor ons verzorgt. Hierin zal alle benodigde, praktische informatie staan over het uitvoeren van de wissel.

2. Ik ben vergeten mijn duocontainer op de inzameldag te zetten. Wat nu?

Neem contact op met DBI Container Service via telefoonnummer 085-822 44 92 (tussen 8.30 en 17.00 uur) zij kunnen je verder helpen.

3.    Ik heb geen restafvalcontainer ontvangen. Wat nu?

Neem contact op met DBI Container Service via telefoonnummer 085-822 44 92 (tussen 8.30 en 17.00 uur) zij kunnen je verder helpen.

4.    Ik ben met vakantie tijdens de containerwissel. Wat nu?

Vraag je buren of familie of zij de duocontainer op de opstelplaats willen zetten. Helaas is het niet mogelijk om de werkzaamheden naar een andere datum te verzetten.

5.    Waarom krijgen we niet ook een nieuwe gft-container?

Op dit moment zijn er onvoldoende gft-containers. Daarom gebruiken we de duocontainer als gft-container.

6. Wordt er nu vaker ingezameld?

De gft-container wordt een keer per twee weken geleegd. De restafvalcontainer wordt ook een keer per twee weken geleegd. De nieuwe inzameldagen zijn vanaf 21 juni te vinden op de Almere Afval-app of op de Afvalkalender.   

Over het bestellen en teruggeven van containers

1. Ik wil één van mijn huiscontainers terug geven, kan dat? 

Deze containers kun je niet terug geven: de gft, de pmd en de restafvalcontainer. De papiercontainer kun je op laten halen als je wilt.  Voor jouw oud papier en karton kun je dan de papiercontainers in de wijk gebruiken of een papiercontainer delen met je buren.

Vul hier het formulier in als je de papiercontainer wilt laten ophalen.

2. Hoe retourneer ik mijn papiercontainer?

Vul hier het retourformulier in als je de papiercontainer wilt laten ophalen.

3. De duocontainer is nu een gft-container geworden. Ik heb er al een, kan die retour?

Je houdt minimaal één gft-container. Heb je er meer dan kan kun je die terug geven. Bel daarvoor met 14 036. 

4. Kan ik mijn huiscontainer voor restafval terug geven?  

Nee, dat kan niet. Ook als je jouw afval goed scheidt blijft er altijd een klein beetje restafval over. Restafval hoort in een restafvalcontainer.

5. Mag ik de restafvalcontainer delen met mijn buren?

Nee dat kan niet omdat huiscontainers voor pmd, gft en restafval verplicht zijn. Alleen de papiercontainer is niet verplicht en kan gedeeld worden.

6. Kan ik een ondergrondse container voor restafval gebruiken?

Nee dat kan niet. In Oosterwold en Vogelhorst zamelen bewoners restafval in met huiscontainers. Je kunt geen gebruik maken van containers in andere wijken.

7. Zijn er kleinere huiscontainers voor restafval?

Op dit moment zijn er nog geen kleinere huiscontainers. Wij onderzoeken de mogelijkheden daarvoor. Mochten wij op termijn kleinere huiscontainers aanbieden dan informeren wij inwoners hierover.

Over het afval scheiden in Oosterwold en Vogelhorst

1. Waarom afval scheiden? 

In Almere scheiden we zoveel mogelijk afval. Het meeste afval is namelijk bruikbaar als grondstof voor nieuwe producten. Door afval te scheiden en in huiscontainers te doen en groot afval naar een van de drie milieuperrons te brengen, hoeven we grondstoffen niet uit de aarde te putten. Daarmee sparen we het milieu. Want ongescheiden afval kan niet hergebruikt worden en moet worden verbrand. Dat is zonde, want afvalverbranding stoot veel CO2 en fijnstof uit. Bovendien is de belasting op verbranding hoog en kost het de gemeente, en dus de gemeenschap, veel geld.

2. Ik ben onlangs in de wijk komen wonen en heb geen containers. Wat nu?

Als je in Oosterwold of Vogelhorst bent komen wonen, vraag je drie containers aan als je die nog niet hebt: een voor gft, een voor pmd en een voor restafval. Deze containers zijn verplicht omdat we in Almere afval scheiden. Een container voor papier is niet verplicht. Je kunt ook gebruik maken van papiercontainers in de wijk. Wil je er graag één hebben, dan bestel je die ook gemakkelijk online via het aanvraagformulier.

3.    Waarom wordt er een chip in mijn container geplaatst?

De chips in containers zijn gekoppeld aan een huisadres. Via de chip kunnen we zien waar  verloren of rondzwervende containers thuishoren en ze terugbezorgen. Daarnaast willen we in de toekomst kunnen tellen hoeveel huiscontainer er per inzamelroute worden geleegd. Met die informatie kunnen we in de toekomst de routes nog beter inplannen.

4.    Welke informatie komen jullie over mij te weten?

De chips zijn gekoppeld aan een huisadres. Met de chips kunnen we alleen het adres waar de container thuishoort uitlezen.

5.    Mag die chip wel, met het oog op privacy?

Ja dat mag, omdat het gekoppeld is aan een huisadres en niet aan een persoon.