Afvaldumpingen

Een schoon Almere, aantrekkelijk voor iedereen

Voor veel Almeerders zijn de dumpingen en bijplaatsingen van afval een doorn in het oog. In een schone omgeving is het prettiger wonen en werken. Afvaldumpingen kunnen gevaarlijk zijn voor bijvoorbeeld spelende kinderen en huisdieren. Daarnaast veroorzaken afvaldumpingen ongedierte en geven we veel extra geld uit om het op te ruimen. U helpt uw medebewoners door uw eigen afvalbak of de ondergrondse container in uw buurt te gebruiken en zo uw steentje bij te dragen aan een schoon en aantrekkelijk Almere voor iedereen. Doet u mee?

Wat doen wij

De gemeente zorgt voor een afvalinzamelsysteem dat u dient te gebruiken. We leggen u uit hoe. 

 • Het afvalsysteem functioneert goed als de inwoners uit de laagbouw en uit de hoogbouw hun eigen voorzieningen gebruiken.
 • De gemeente zorgt ervoor dat het vuil op tijd wordt opgehaald en u bijvoorbeeld als inwoner uit de hoogbouw niet voor een volle container komt te staan.
 • Daarnaast kunnen alle inwoners gebruik maken van één van de recyclingperrons. U kunt daar 6 dagen per week terecht.
 • Afval dat op straat ligt wordt door het team Stadstoezicht onderzocht. En blijkt het dan om een afvaldumping te gaan dan wordt u bekeurd. Hou er dan rekening mee dat een overtreding veel geld kost. Tenminste 90 euro (boete) en dat kan oplopen tot 168 euro of meer. 
 • Voor grofvuil te laten ophalen kunt u een afspraak maken. Voor het ophalen is de wachttijd één week.
 • Maar het kan sneller. U kunt tegen betaling van 15 euro uw grofvuil ook met spoed de volgende dag op laten halen.

Wat kunt u doen?

Voorkom dat iemand voor een volle ondergrondse container komt te staan: gebruik daarom uw eigen afvalinzamelsysteem (een bak aan huis of een ondergrondse/bovengrondse container in de buurt). In Almere kennen we verschillende afvalinzamelsystemen. Hieronder een toelichting op het afvalsysteem in Almere:

 • Woont u in de laagbouw dan heeft u twee of drie bakken aan huis om het afval gescheiden aan te bieden; de groene duobak (bioafval en restafval), de blauwe papier en karton bak en de blauwe PMD (plastic verpakkingen, metaal/blik en drinkpakken).
 • Woont u in hoogbouw (flats) dan wordt uw vuil op een andere manier opgehaald. U heeft dan centrale onder- of bovengrondse containers beschikbaar voor bioafval, plastic en restafval. De ruimte die we in de containers hebben is berekend op het vuilaanbod van inwoners uit de hoogbouw. En niet op het aanbod van inwoners die daar niet wonen.
 • In de wijken bij de winkelcentra staan voorzieningen voor glas, textiel en papier. Daar mag iedereen gebruik van maken.
 • Gebruik uw eigen bak en voorkom daarmee dat medebewoners voor een volle container komen te staan, wat kan zorgen voor afvaldumpingen. 
 • Een volle ondergrondse/bovengrondse container bij een flat kunt u telefonisch aan ons doorgeven via 14 036. Wij komen die container dan zo snel mogelijk legen. 
 • Breng uw grofvuil naar één van de drie recyclingperrons. U kunt daar bijvoorbeeld ook een aanhanger lenen (met borg) om uw grofvuil zelf weg te brengen.
 • Kunt u uw grofvuil niet zelf wegbrengen, zet het dan niet zomaar buiten. U kunt telefonisch of via onze website een afspraak maken om het op te laten halen.  
Wat vindt u van onze website?