Bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. U kunt het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf. Ook kunt u het laten ophalen door de gemeentelijke Stadsreiniging. Als u ervoor kiest om uw bedrijfsafval door de Stadsreiniging te laten ophalen kunt u bellen of mailen naar de gemeente. Ligt uw bedrijf binnen het verzorgingsgebied van de gemeente en past het afval binnen de inzamelsoorten, dan krijgt u een offerte toegestuurd per e-mail. Daarna wordt een contract ter ondertekening gestuurd. Na ontvangst van getekende contract krijgt u de containers of een pasje dat toegang geeft tot het gebruik van het Ondergronds Afvaltransport (OAT). Daarna gaat de overeenkomst in werking.

Mag ik afval opslaan op mijn eigen bedrijfsterrein?

U mag alleen vuil of afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen of aanbieden aan een erkend afvalinzamelaar. Het is niet toegestaan om vuil of (groen)afval te storten op andere plaatsen. Het is mogelijk om een tijdelijke ontheffing op dit verbod te krijgen. Met de ontheffing mag u het afval voor een bepaalde periode op uw eigen (bedrijfs)terrein opslaan. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 14 036 of via het contactformulier onder vermelding van Bedrijfsafval (Stadsreiniging). 

Meer informatie

Meer informatie bij Rijksoverheid.nl
Bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) kunt u een bedrijf zoeken dat bedrijfsafval inzamelt.

Wat vindt u van onze website?