Beter afval scheiden

De meeste Almeerders scheiden hun afval goed. Maar helaas gaat het niet altijd goed. We vinden vooral veel bioafval (groente, fruit en tuinafval) bij het restafval, of andersom. Dat kan beter! Daarom vraagt de gemeente jouw hulp bij het goed scheiden van afval. Hierbij maakt de gemeente gebruik van advieskaarten. Deze werkwijze wordt sinds 2012 wijk voor wijk ingevoerd in heel Almere. De gemeente wil hiermee meer grondstoffen zoals plastic, blik, drankenkartons, bioafval en papier ophalen, en minder restafval. Op deze pagina vind je alle informatie.

Gele en rode kaart

Ik heb een gele advieskaart gekregen. Maar er zat afval in mijn container dat niet van mij was.

Op de gele advieskaart staat aangekruist wat wij in jouw afvalbak aantroffen. Jouw duobak wordt bij een gele advieskaart geleegd. Omdat jouw afvalbak wel geleegd is kunnen wij niet meer achterhalen wie dat gedaan heeft. Als je ziet dat een ander gebruik maakt van jouw afvalbak kun je daar een melding van maken bij de gemeente via 14036 of mail naar infoverberg dit@almere.nl.

Ik heb een gele advieskaart gekregen, omdat het tussenschot in mijn duobak is verplaatst, kapot is of omdat er geen tussenschot meer in zit. Wat moet ik nu doen?

Het rest- en bioafval willen we gescheiden inzamelen, dit gebeurt door het tussenschot in de duobak. Is het tussenschot in de duobak verplaatst, zet het dan terug op de juiste plek. Mist het tussenschot in jouw duobak of is het kapot, neem contact op met de gemeente door te bellen met 14 036 of mailen naar infoverberg dit@almere.nl. Wij komen dan een nieuw tussenschot plaatsen.

Wordt van het uitgeven van de gele en rode advieskaart een registratie bijgehouden?

Ja, de registratie wordt bijgehouden op het betreffende adres. De registratie van de gele of rode advieskaart die je hebt gekregen, vervalt nadat de duobak zes maanden goed gescheiden is aangeboden. 

Ik heb een rode advieskaart gekregen, maar er zat iets in mijn afvalbak dat niet van mij was.

Je kunt dan contact opnemen met 14 036 of mail naar infoverberg dit@almere.nl. Een afvaladviseur kan jou advies geven over wat je moet doen.

Er hangt een rode advieskaart aan mijn afvalbak, maar ik heb nooit eerst een gele advieskaart gekregen.

Bij de volgende problemen krijg je direct een rode advieskaart.

  • Er zat niet-brandbaar bouw- of tuinafval (zoals steen, gips of zand) in jouw afvalbak.
  • Jouw afvalbak was te zwaar.
  • Jouw afvalbak heeft geen registratiesticker.

Neem in dit geval altijd contact op met de gemeente via 14 036. Tijdens een persoonlijk gesprek met een van onze afvaladviseurs kunnen wij je helpen inzicht te krijgen waar het afvalscheiden niet goed ging. Na het gesprek word jouw duobak geleegd. 

Wie zijn de afvaladviseurs en wat doen ze?

De afvaladviseurs zijn medewerkers van Stadsreiniging. Zij kunnen advies geven over beter scheiden van afval, maar je kunt ook jouw vragen stellen over tal van zaken die met afval te maken hebben. Je kunt hiervoor contact opnemen via 14 036. 

Registratiesticker

Waarom krijg ik een registratiesticker voor de afvalbak?

Om er zeker van te zijn dat de juiste afvalbak bij het juiste adres hoort, krijgen alle huishoudens een registratiesticker toegestuurd. 

Waar moet ik de registratiesticker plakken op de afvalbak?

De registratiesticker moet op de achterkant van de bak geplakt worden; aan de kant van de handvatten. Je hebt bij de sticker een instructie hiervoor gekregen. 

Ik heb geen registratiesticker ontvangen.

Om een registratiesticker aan te vragen kun je bellen naar 14036 of mail naar infoverberg dit@almere.nl.

Ik heb meerdere duobakken, kan ik hiervoor ook een registratiesticker krijgen?

Heb je meer dan één duobak, dan kun je voor deze duobak(ken) ook een registratiesticker krijgen, bel hiervoor met 14 036 of mail naar infoverberg dit@almere.nl.  

Bij vijf personen of meer personen (ingeschreven bij de gemeente) heb je recht op een extra duobak. Dit wordt gecontroleerd in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Ik heb de registratiesticker verkeerd opgeplakt, wat moet ik nu doen?

Als je de registratiesticker verkeerd hebt opgeplakt, neem dan contact op met de gemeente via 14 036 of infoverberg dit@almere.nl. Dan helpen wij je verder.

Ik heb de registratiesticker op de verkeerde bak geplakt, wat moet ik nu doen?

Heb je de registratiesticker op een andere bak geplakt, neem contact op met de gemeente via 14 036 of mail naar infoverberg dit@almere.nl

Mijn registratiesticker is niet leesbaar, kan ik een nieuwe registratiesticker krijgen?

Als de registratiesticker niet leesbaar is kun je een nieuwe sticker aanvragen. Neem contact op met de gemeente via 14 036 of mail naar infoverberg dit@almere.nl.

Ik heb geen registratiesticker meer op mijn afvalbak.

Je kunt een nieuwe registratiesticker aanvragen. Neem contact op met de gemeente via 14 036 of mail naar infoverberg dit@almere.nl.

Voor welke bakken heb ik een registratiesticker nodig?

Je hebt een registratiesticker nodig voor de duobak, GFT-bak, (grijze) 240 l.-bak, restafvalbak, knaagdierenafvalbak en de luierbak. Heb je buiten de duobak ook andere afvalbakken, neem dan contact op met de gemeente via 14 036 of mail naar infoverberg dit@almere.nl.

Controles scheiden afval 

De gemeente controleert of jij jouw afvalbak op de juiste manier gebruikt en het afval gescheiden aanbiedt in de duobak. Als je jouw afval op de verkeerde manier aanbiedt, dan krijg je een gele advieskaart met daarop vermeld wat er mis ging. Gebeurt dit nog een keer, dan krijg je nog een keer een gele advieskaart. Gebeurt dit voor de derde keer, dan krijg je een rode advieskaart. Het is dan mogelijk dat de afvaladviseur je uitnodigt voor een gesprek.

Resultaten proefwijk Noorderplassen West?

De resultaten in de wijk van de proef, Noorderplassen West, waren heel goed. Tijdens en na de proef was er beduidend minder restafval, doordat bewoners nog beter afval gingen scheiden. Voor de proef was het percentage restafval 85% en het bioafval 15%. Na de controles was dat percentage gewijzigd naar 65% restafval en 35% bioafval. Hierdoor wordt er minder restafval verbrand en dat zorgt weer voor minder verbrandingskosten.

Waarom is afval scheiden belangrijk?

Elk huishouden, groot of klein, produceert afval. Wij gooien allemaal groenteresten, oud papier, lege flessen en nog veel meer weg. Maar de meeste zaken die als afval worden weggegooid zijn grondstoffen, en kunnen hergebruikt worden als we ze gescheiden inzamelen en verwerken. Daarom voert Almere het landelijke motto: van afval naar grondstof! Daarom vragen we je jouw afval goed te scheiden.