Landelijke Opschoondag

Landelijke Opschoondag 25 maart op de Grote Markt

Zaterdag 25 maart is om 12.00 uur de aftrap van de Landelijke Opschoondag op de Grote Markt in Almere Stad Centrum. Vanaf 11.00 uur rijdt een stoet wagens van Stadsreiniging via verschillende delen van Almere Stad West naar de Grote Markt. Vanaf 12.00 uur kunt u de wagens van Stadsreiniging bekijken en uitleg krijgen over de werking van de systemen van de wagens. Ook zijn er allerlei leuke activiteiten op de Grote Markt met om 14.00 uur een optreden van Yes-R. Rond 14.30 uur is er een huldiging van vrijwilligersgroepen door Frits Huis, wethouder Openbare ruimte, cultuur en milieu.  

U bent van harte welkom bij de Landelijke Opschoondag op de Grote Markt! 

Samen aan de slag

De gemeente Almere werkt in de week na de Landelijke Opschoondag samen met inwoners, scholen, ondernemers en buurtverenigingen om Almere schoon te maken. De gemeente faciliteert de acties, helpt met materiaal zoals vuilniszakken, handschoenen en grijpers en haalt in overleg het verzamelde afval op. 

Programma Landelijke Opschoondag 

11.00 - 12.00 uur Afvalstoet rijdt vanaf De Steiger 221 door Almere Stad West tot Grote Markt
12.00 Aankomst Afvalstoet
12.00 Welkom en aftrap door Jaap Meindersma, directeur Stadsbeheer
12.00 - 14.30         Attracties: grimeren, een 3D-printer, Zwerfiebingo, De Schoor-activiteiten
12.00 - 15.00         Neem een kijkje in een wagen van Stadsreiniging  
12.20 + 13.30         Workshop Trommelen van Bas Zwaag (15 minuten)
14.00                 Optreden Yes-R  
14.30 - 15.00 Huldiging Supporters van Schoon en afsluiting door Frits Huis, wethouder Openbare
                                ruimte, cultuur en milieu  
15.00 Einde 

Zwerfvuil rapen: ja, wij doen mee!

Doe mee aan de Landelijke Opschoondag!

Op zaterdag 25 maart is de 15e editie van de Landelijke Opschoondag, de jaarlijkse actiedag tegen zwerfafval. Ook in 2017 gaan we weer met elkaar aan de slag om Almere schoon te maken en te houden. In honderden gemeenten gaan mensen de straat op voor een schoonmaakactie in hun straat, buurt of bij hun bedrijf of vereniging. Ook in Almere vinden allerlei acties plaats.
Wat doet u die dag om uw leefomgeving schoon te maken?

De gemeente Almere werkt met u samen om Almere schoon, veiliger en vriendelijker te maken; in een stad zonder zwerfafval is het prettiger leven. Ook scholen en buurtverenigingen gaan in de wijk aan de slag met het opruimen van zwerfafval. De gemeente coördineert de acties, kan u helpen met materiaal zoals vuilniszakken, handschoenen en afvalgrijpers, haalt het verzamelde afval op, en houdt toezicht. Neemt u contact op voor de mogelijkheden.

Meld u aan!

U kunt zelf een schoonmaakactie organiseren, of meedoen aan bestaande acties in uw wijk. Ook als school, buurt- of sportvereniging kunt u meedoen. Meld u voor maandag 13 maart aan via www.almere.nl/contactformulier of via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van Landelijke Opschoondag. Wij publiceren vervolgens een overzicht van alle activiteiten en vragen mensen zich bij bestaande groepen aan te sluiten.

Op zaterdag 25 maart is de gemeente actief tijdens de Landelijke Opschoondag op de Grote Markt in Almere Stad. 

 

Prijsuitreiking scholenwedstrijd Week van Nederland Schoon 2016

Op woensdag 15 juni 2016 reikte Frits Huis, wethouder Stedelijk beheer, de prijzen uit van de wedstrijd uitgeschreven onder alle basisscholen van Almere tijdens de Week van Nederland Schoon. De wedstrijd was om zo veel mogelijk zwerfafval te verzamelen tijdens deze nationale week. 

Ieder stadsdeel had een winnaar! De scholen De Loofhut (Haven), Montessorischool Randstad (Stad Oost), De Droomspiegel (Poort), De Watertuin (Stad West) en Het Kristal (Buiten) ontvingen uit handen van wethouder Frits Huis een cheque van € 300 voor het meeste ingezamelde zwerfafval tijdens de Week van Nederland Schoon. Goede Landelijke Opschoondag en veel schoonmaakacties

Op zaterdag 19 maart 2016 was de start van de Landelijke Opschoondag. Olaf de Koning, gebiedsmanager van Almere Haven, gaf samen met burgemeester Franc Weerwind en de directeur van Nederland Schoon, Helen van Zutphen de aftrap van de Landelijke Opschoondag in Almere Haven. Drie Supporters van Schoon uit Almere Haven kregen uit handen van de burgemeester een oorkonde voor hun enorme inzet om in hun buurt het zwerfafval op te ruimen. Almere had dit jaar weer veel schoonmaakacties in de stad, zo’n 63. In totaal deden ruim 5100 mensen mee om zwerfafval op te ruimen. 

Iedereen, die mee heeft gedaan aan de schoonmaakacties, hartelijk dank! 

Over Supporter van Schoon

Supporter van Schoon is een landelijk initiatief gestart door Stichting Nederland Schoon om mensen te verenigen die het belangrijk vinden om in een schone omgeving te leven. Door gelijkgestemden (publiek, organisaties, gemeenten) lokaal met elkaar te verbinden en te activeren, maken we een grotere vuist tegen zwerfafval. Samen staan we sterker voor een schone buurt. Kijk voor meer informatie en acties in de buurt op supportervanschoon.nl 

 

 

Huldeborden Nederland Schoon voor Almere

Eerste huldebord Almere Schoon wordt geplaatst

Almere is in 2014, net als vorig jaar, door de Stichting Nederland Schoon uitgeroepen tot de stad met de  meeste schoonmaakacties en vrijwilligers tijdens de landelijke Week van Nederland Schoon in 2014. En dat mag iedereen weten! 

Woensdag 19 november werd het eerste huldebord van Nederland Schoon onder het plaatsnaambord bij de entree van stadsdeel Almere Stad Oost geplaatst. Tanja van Nieuwenhuizen, adjunct-directeur Stadsbeheer van de gemeente Almere had de eer dit eerste bord te bevestigen aan het bord langs de Veluwedreef. In de komende tijd wordt ook bij de entrees van de andere stadsdelen een huldebord geplaatst. 

Week van Nederland Schoon

Eind maart en begin april hebben in Almere tijdens de Landelijke Opschoondag en de Week van Nederland Schoon maar liefst 34 schoonmaakacties plaatsgevonden. Bijna 3500 vrijwilligers deden mee met het opruimen van zwerfafval tijdens de schoonmaakacties in verschillende wijken en buurten van Almere. Dat waren er dit jaar ruim 1000 meer dan vorig jaar. Begin juli is de gemeente Almere al officieel gehuldigd door Nederland Schoon als winnende gemeente.

Almere weer gemeente met meeste schoonmaakinitiatieven in 2014

Wethouder Frits Huis bij Egelantierschool

Almere werd voor het tweede jaar op rij gehuldigd als winnende gemeente met de meeste schoonmaakinitiatieven tijdens Landelijke Opschoondag. Het bleek een nek aan nek-race met Amsterdam, maar met 34 grote schoonmaakacties bleek Almere toch de grote winnaar. 

Wethouder Frits Huis kreeg op 2 juli uit handen van Vincent Breedveld van Stichting Nederland Schoon een mooie bokaal uitgereikt in de school de Egelantier in de Oostvaardersbuurt. Frits Huis gaf aan zeer trots te zijn op de huldiging: “Omdat ik wethouder ben mag ik deze bokaal in ontvangst nemen terwijl ik normaal in het stadhuis zit, maar jullie hebben het uiteindelijk gedaan op straat. Wel 3461 Supporters van Schoon binnen Almere hebben zich ingezet om Almere nog schoner te maken en hebben een leuke dag gehad met z’n allen.” Daarna zette de wethouder ook vijf winnende basisscholen in zonnetje. Deze basisscholen hadden het meeste zwerfvuil opgehaald in hun stadsdeel. Met de overhandiging van een cheque van € 300,- werden zij allen blij gemaakt en gestimuleerd om door te gaan met hun geweldige inzet. 

De winnende scholen zijn: De Egelantier, Montessorischool Stad-Randstad, de Duizendpoot, de Europaschool en de Polderhof. 

Almere weer gemeente met meeste Supporters van Schoon

Almere is dit jaar, net als in 2013, weer de gemeente met de meeste schoonmaakacties met Supporters van Schoon tijdens de Week van Nederland Schoon. Eind maart en begin april hebben in Almere tijdens de Landelijke Opschoondag en de Week van Nederland Schoon maar liefst 34 schoonmaakacties plaatsgevonden. Wethouder Ed Anker is verheugd over deze benoeming: "Al die mensen hebben er niet alleen voor gezorgd dat Almere schoner is geworden, ze hebben elkaar ook beter leren kennen en gezamenlijk een leuke welbestede dag gehad". 


Bijna 3500 vrijwilligers deden mee met het opruimen van zwerfafval tijdens de schoonmaakacties in verschillende wijken en buurten van Almere. Dat waren er dit jaar ruim 1000 meer dan vorig jaar. 

Almere gemeente met de meeste Supporters van Schoon 2013

Burgemeester Jorritsma neemt bokaal in ontvangst
Burgemeester Jorritsma neemt bokaal in ontvangst

Almere is gehuldigd als gemeente met de meeste Supporters van Schoon in 2013. In maart hebben in Almere tijdens de Landelijke Opschoondag maar liefst 49 schoonmaakacties plaatsgevonden. NederlandSchoon vond dat dit niet ongemerkt voorbij mocht gaan en directeur Helene van Zutphen overhandigde een enorme bokaal aan burgemeester Annemarie Jorritsma. 

Ook enkele van de 49 initiatieven werden in het zonnetje gezet. Zo kreeg een groep leerlingen van Polygoon ASG enorme medailles uitgereikt voor hun inspanningen om Almere en omgeving schoon te houden.

Nederland Schoon

Meer informatie over Nederland schoon.


Doe mee!

Aanmelden 

Iedereen kan zelf een schoonmaakactie organiseren, of meedoen aan bestaande acties in een wijk. Ook een school, buurt- of sportvereniging kan meedoen. De aanmelding is gesloten. Wilt u toch nog meedoen, neem dan contact op via het contactformulier of telefoonnummer 14 036, onder vermelding van Landelijke Opschoondag. 


Wat vindt u van onze website?