Skip to content

14 tot en met 19 september 2020 Week van #AlmereSchoon

21 juli 2020

Het duurt nog even, maar eind van deze zomer zetten we ons extra in voor een schoon Almere. Op zaterdag 19 september 2020 is het World Clean Up Day. Daarom organiseren Stad & Natuur en de gemeente Almere van maandag 14 tot en met zaterdag 19 september de Week van #Almereschoon. Almere is schoon nog mooier!

Zwerfafval acties en educatie

Samen met inwoners en ondernemers zetten we tijdens die week allerlei acties op touw. Zoals de Plogmarathon in Almere Centrum, dat is tijdens het joggen zwerfafval opruimen (PLOG: Picking up litter while jogging). Opschonen kan op dus op hele creatieve manieren! De scholen gaan in deze week ook extra aandacht besteden aan zwerfafval met workshops en prikacties. Er valt namelijk heel wat te leren en te maken van afval.

Meld uw actie aan

Zet de Week van #AlmereSchoon alvast in uw agenda! Heeft u zelf een leuk idee? Meld uw actie dan aan via schoonsupporters@almere.nl. Gemeente Almere kan de actie ondersteunen met materialen zoals vuilniszakken, handschoenen en afvalgrijpers. En voor de beste actie hebben we een leuke verrassing in petto.

Wat vindt u van onze website?