Kandidaten Upcycle City presenteren hun plannen

7 juli 2017
De jury van de competitie Upcycle City

Begin dit jaar heeft de gemeente Almere de competitie Upcycle City uitgeschreven. In deze uitvraag hebben we bedrijven gevraagd een goed businessplan te maken rondom het omzetten van reststromen (zoals beton, biomassa en straatmeubilair) in nieuwe halffabricaten of eindproducten. Partijen De Vijfhoek en VelopA hebben dit gedaan en zijn door naar de tweede ronde. Voor de tweede ronde moesten de kandidaten hun plannen verder uitwerken.

Deze hebben ze op 5 juli gepresenteerd aan de jury. De vijf onafhankelijke juryleden beoordeelden de uitgewerkte projectplannen aan de hand van een aantal criteria, zoals visie en innovatie, samenwerking, implementatie en haalbaarheid en impact. De jury zal nu een eindbeoordeling opstellen en dit verwerken in het juryrapport. Dit rapport wordt als adviesrapport uitgereikt aan het college van B en W.

Wat vindt u van onze website?