Proef afval nasorteren in Filmwijk en Sieradenbuurt

17 juli 2017

Bewoners van Filmwijk en Sieradenbuurt ontvangen deze week een nieuwsbrief met informatie over de nieuwe proef die in augustus in hun wijk van start gaat. De proef is gericht op in huis het afval al deels te scheiden (papier, glas, bioafval, etc.) en de gemeente verzorgt het nasorteren van plastic, metaal en drinkpakken (PMD) afval aangevuld met het resterende afval (dat wat overblijft na al het afval goed gescheiden te hebben).

Samenwerking bewoners en gemeente

Na uitvoerige gesprekken met vertegenwoordiging uit de twee wijken en alle reacties die de gemeente ontving op een eerdere keuzebrief is dit een nieuwe invulling van de proef in deze wijken. De gesprekken met de vertegenwoordiging hebben geleid tot een alternatief systeem van nasorteren van het PMD+ afval. De gemeente is hiervoor in gesprek gegaan met verwerker De Vijfhoek om uit te zoeken of het technisch haalbaar is. Inmiddels heeft de verwerker al een aantal testrondes gedaan en de uitkomst ziet er veelbelovend uit. Uit de testrondes blijkt wel dat het thuis scheiden van bioafval, papier en karton en glas van essentieel belang is.

Bewoners bereiden voor, gemeente sorteert na

Het succes van de proef in deze wijken valt of staat met het goed thuis scheiden van het overige afval. Wanneer er bijvoorbeeld bioafval, glas, papier of textiel in het PMD+ afval zit, wordt dit afval afgekeurd en moet het toch als restafval verbrand worden en dat is zonde.


Ontschotten duobakken gefaseerd uitgevoerd

Om van start te kunnen gaan met het nieuwe inzamelsysteem moeten eerst de schotten uit de duobakken. Het gaat hier om bijna 4000 huishoudens, dus dat lukt niet in één keer. We gaan het verwijderen van de schotten in fases uitvoeren. Hieronder leest u wanneer we het schot uit uw bak verwijderen. Vanaf dat moment kunt u het resterende afval in uw PMD bak doen.

Fase 1 week 33 en 35: Sieradenbuurt
Fase 2 week 34 en 36: Filmwijk Zuid
Fase 3 week 37 en 39: Filmwijk Midden
Fase 4 week 39 en 41: Filmwijk Noord

 

 

Wat vindt u van onze website?