Start campagne inzameling oude medicijnen in Almere

9 maart 2017

Wethouder Frits Huis, Heemraad Lida Schelwald en apotheker Rob Linde leveren als start van de campagne oude medicijnen in bij de apotheek.

Woensdag 8 maart trapten wethouder openbare ruimte, cultuur en milieu Frits Huis, Heemraad Lida Schelwald en apotheker Rob Linde van Zorggroep Almere samen een nieuwe publiekscampagne voor Almere af.

Met de campagne roepen de gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland en de apothekers in Almere mensen op om medicijnresten in te leveren bij hun apotheek en zo te helpen het milieu te sparen. Vanaf 3 april krijgen bovendien elke eerste 100 mensen die oude medicijnen inleveren bij de apotheek een stevig bewaarbakje voor medicijnresten. 

Milieuschade voorkomen

Geneesmiddelen zijn waardevol voor de volksgezondheid, maar de resten van geneesmiddelen komen nu nog vaak in het milieu terecht. Het RIVM schat in dat er jaarlijks in Nederland minimaal 140 ton medicijnresten via de riolering in ons oppervlaktewater terecht komen. En dat is schadelijk voor het leven in het water. 

De gemeente Almere, Zorggroep Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben daarom de handen ineen geslagen om de inzameling te verbeteren. Ook het Flevoziekenhuis ondersteunt dit initiatief, waarbij patiënten en niet-patiënten in Almere worden gewezen op de mogelijkheid om oude medicijnen bij de apotheek in te leveren. Via de apotheek worden de medicijnen door de gemeente Almere professioneel opgeslagen en vernietigd. Uiteraard kunnen de oude medicijnen ook nog steeds worden ingeleverd bij een van de recyclingperrons van de gemeente.

100 Bewaarboxen in elke apotheek

De publiekscampagne start op 8 maart. Er worden posters opgehangen in de apotheken en op alle belangrijke informatiepunten voor inwoners van Almere. Ook de gemeentelijke media worden ingezet. Vanaf 3 april ligt er bovendien in elke apotheek voor de eerste 100 klanten die oude medicijnen inleveren gratis een stevige bewaarbox voor medicijnresten klaar.

De gemeente, het Waterschap en de apothekers van Almere hopen hiermee dat eind 2017 vrijwel alle inwoners van Almere de oude medicijnen gewoon inleveren bij de apotheek of het recyclingperron.  

www.zorggroep-almere.nl 

www.zuiderzeeland.nl 

Vragen en antwoorden over het inleveren van oude medicijnen


Wat vindt u van onze website?