Ondergronds Afvaltransportsysteem

Nieuw registratiesysteem OAT

In Almere Stad Centrum wordt het Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT) gebruikt om afval in te zamelen en bewoners en bedrijven maken hier gebruik van. Het huidige registratiesysteem dat geeft toegang tot het OAT wordt vervangen. Dit betekent dat bewoners en bedrijven een nieuwe pas voor het OAT krijgen. De vervanging van het toegangssysteem bestaat uit het vervangen van de paslezers bij de inworpopeningen van het OAT.

Nieuwe pas

Voor het nieuwe systeem is straks ook een nieuwe toegangspas nodig. Zodra een locatie is aangepast, is de nieuwe pas direct te gebruiken en wordt de oude pas onbruikbaar. De verandering in het gebruik van het OAT na de vervanging is minimaal. Het gebruik van de pas blijft het zelfde. De oude pas kan bij het restafval weggegooid worden. 

Nieuwe pas ophalen

Nieuwe passen kunnen opgehaald worden bij Stadsreiniging, De Steiger 221 in Almere Haven. 
De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.50 uur. 

Bewoners 
Wij vragen van u om te tekenen voor ontvangst. Vergeet u niet uw legitimatiebewijs mee te nemen en deze brief waarop uw adres staat vermeld.

Bedrijven 
Wij vragen van u om te tekenen voor ontvangst. Vergeet u niet uw legitimatiebewijs en uw overeenkomst ‘gebruik ondergronds afvaltransportsysteem (OAT)’ mee te nemen. 

Uitvoering werkzaamheden 

Omdat er veel OAT-inworplocaties zijn, en het niet bekend is hoeveel tijd het aanpassen van een locatie in beslag neemt is, is er geen exacte planning van de werkzaamheden te geven. Naar verwachting neemt de vervanging van de paslezer enkele uren per locatie in beslag. Vanaf maandag 22 augustus 2016 beginnen de werkzaamheden en verspreid over drie maanden worden alle inworplocaties aangepast.

Voordat de werkzaamheden bij een locatie beginnen wordt een aanplakbiljet bij die locatie opgehangen over de aanvang van de werkzaamheden. Als de werkzaamheden zijn afgerond en de nieuwe pas gebruikt kan worden, wordt dat op dezelfde manier aangekondigd. Tijdens de vervanging van het toegangssysteem, kan gewoon gebruik gemaakt worden van de OAT-inworplocatie. Als de werkzaamheden op een locatie plaatsvinden, zullen de monteurs het afval in het OAT werpen. Zij testen daarmee gelijk het systeem op een correcte werking. 

OAT-pas kwijt?

Bent u uw OAT-pas kwijt, neem dat contact op met de gemeente via 14036 of www.almere.nl/contactformulier om een nieuwe pas aan te vragen. 

De kosten voor een nieuwe OAT-pas zijn € 15,00. 


Wat vindt u van onze website?