Skip to content

Ondergronds Afvaltransportsysteem

Ondergronds Afvaltransportsysteem

In Almere Stad Centrum wordt het Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT) gebruikt om afval in te zamelen en bewoners en bedrijven maken hier gebruik van. Om afval kwijt te kunnen hebben bewoners en bedrijven een toegangspas om gebruik te maken van het systeem. 

 

Toegangspas OAT 

Voor het gebruik van het OAT heeft u een toegangspas nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036 of via het contactformulier. Er wordt 1 toegangspas per woning/bedrijf gratis verstrekt. Voor bedrijven geldt dat zij, tegen betaling van € 15.- per pas, meerdere passen kunnen aanvragen.

Toegangspas OAT kwijt of beschadigd?

Bent u uw toegangspas kwijt of is deze door beschadiging niet meer bruikbaar, dan kunt u tegen betaling van € 15.- (gepast en contant) (administratiekosten) een nieuwe pas aanvragen bij de gemeente Almere via telefoonnummer 14036 of via www.almere.nl/contactformulier.

De verloren of beschadigde pas wordt geblokkeerd om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. 

Nieuwe toegangspas ophalen

U heeft gemeld dat uw pas kwijt is of dat deze beschadigd is. Hierna wordt u gebeld om een afspraak te maken om uw nieuwe pas op te halen (tijdens kantooruren van 9.00 tot 16.00 uur). Voor een goede afhandeling verzoeken wij u uw legitimatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te tonen bij het ophalen van de pas. Na ondertekening van een ontvangstbevestiging kunt u de pas in ontvangst nemen. 

Nieuwe prullenbakken in Almere Stad Centrum

De prullenbakken in Almere Stad Centrum zijn verouderd en moeten vervangen worden. De werkzaamheden hiervoor zijn maandag 16 april begonnen en duren naar verwachting tot en met de derde week van juni. 

De nieuwe prullenbakken maken straks ook gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte mogelijk. Na het vervangen kunnen restafval, plastic verpakkingen, blik, drinkpakken en papier apart worden ingezameld. Hierdoor kunnen de bezoekers van het centrum meehelpen met gescheiden afvalinzameling en zo eenvoudig een bijdrage leveren aan Almere, een stad zonder afval.

Werkzaamheden

Het vervangen van de prullenbakken wordt overdag uitgevoerd. Het vervangen heeft geen invloed op het functioneren van het Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT). Waar de prullenbakken even tijdelijk niet beschikbaar zijn worden alternatieve inzamelvoorzieningen geplaatst.

In Almere Stad Centrum wordt het OAT en de prullenbakken in het centrum gebruikt om in de openbare ruimte afval in te zamelen. 

Wat vindt u van onze website?