Direct naar paginainhoud
menu

Proef: afvalinzameling zijbelading

Op 2 januari jl. begon gemeente Almere met een proef waarbij de bak niet meer geleegd wordt via de achterkant van de vuilniswagen, maar via de zijkant (de zijbelader). Met de proef wilden we uitproberen of deze wijze van inzamelen in (wijken van) Almere succesvol kan zijn. Inmiddels hebben we met de proef de gewenste ervaringen en kennis opgedaan. Ik vertel u in deze brief wat het vervolg is.

Er waren twee aanleidingen voor ons om met deze proef te beginnen, namelijk:

  • Bewoners kwamen met het initiatief om deze inzamelmethode uit te proberen.
  • De vuilniswagens en de duobakken (bio- en restafval) zijn toe aan vernieuwing

Daarnaast heeft de zijbelader als voordeel dat deze minder arbeidsintensief is.

Uitkomsten proef

Zijbelader is voor een groot deel geschikt in Almere

Uit de proef blijkt dat we in een groot deel van Almere kunnen rijden met een zijbelader. Daarnaast weten wij ook dat een aantal gebieden niet geschikt zijn voor de zijbelader omdat de openbare ruimte hiervoor onvoldoende geschikt is.

De proef stopt, wel blijven we afval zo inzamelen

De proef eindigt op 30 augustus 2019 omdat er voldoende kennis en ervaring is opgedaan. Nu moet er een zogeheten uitvoeringsplan komen. We blijven uw afval inzamelen zoals u nu gewend bent totdat het plan klaar is. U blijft dus gewoon uw bak aanbieden zoals u nu doet.

Vragen van bewoners

We hebben gegevens kunnen verzamelen uit de proef en de ervaringen van bewoners. Maar er waren ook vragen. Vragen die vaak naar voorkwamen zijn:

Wanneer kan een overgang van proef naar definitieve situatie?

Er moet gekeken worden naar de definitieve inrichting van de opstelplaatsen voor de papier- en plasticbak en de inzamelroutes.

Waar kan zijbelading succesvol worden toegepast?

Dit wordt uitgewerkt in de definitieve fase. De proefwijken en eventuele nieuwe wijken worden hierover half 2020 geïnformeerd.

Duobak weer aanbieden op oorspronkelijke opstelplaats?

Veel bewoners hebben gevraagd om de duobakken weer te mogen plaatsen op de oude opstelplaats. Daarnaast is het voor het personeel van wagens voor duobakken ook handiger om dit weer op de oorspronkelijke wijze te doen.  Let op: In Oosterwold en Nobelhorst blijft dit hetzelfde aangezien er geen oorspronkelijke opstelplaatsen waren.

Waar papier- en plasticbak neerzetten?

De locatie worden aangegeven met een stip in de kaart op de website. De stip is de locatie waar een aantal bakken naast elkaar geplaatst kan worden. De bak kan dus niet op een oprit of afrit worden geplaatst. Sommige bewoners kunnen anders hun erf niet meer verlaten.

Klik op de kaart hieronder op een stipje voor het adres. 

Wat vindt u van onze website?