Skip to content

Afvaldumpingen

Voor veel Almeerders zijn de dumpingen en bijplaatsingen van afval een doorn in het oog. In een schone omgeving is het prettiger wonen en werken. Afvaldumpingen kunnen gevaarlijk zijn voor bijvoorbeeld spelende kinderen en huisdieren. Daarnaast veroorzaken afvaldumpingen ongedierte en geven we veel extra geld uit om het op te ruimen. U helpt uw medebewoners door uw eigen afvalbak of het ondergrondse inzameldepot (OID) in uw buurt te gebruiken en zo uw steentje bij te dragen aan een schoon en aantrekkelijk Almere voor iedereen. Doet u mee?

Wat doen wij? 

De gemeente zorgt voor een systeem voor afvalinzameling dat u moet gebruiken. We leggen u uit hoe. 

-  Het afvalsysteem functioneert goed als de inwoners uit de laagbouw en uit de hoogbouw hun eigen voorzieningen gebruiken.
-  De gemeente zorgt ervoor dat het vuil op tijd wordt opgehaald en u bijvoorbeeld als inwoner uit de hoogbouw niet voor een vol inzameldepot komt te staan.
-  Daarnaast kunnen alle inwoners gebruik maken van één van de recyclingperrons. U kunt daar zes dagen per week terecht.
-  Afval dat op straat ligt wordt door Stadstoezicht onderzocht. En blijkt het dan om een afvaldumping te gaan dan wordt u bekeurd. Hou er dan rekening mee dat een overtreding veel geld kost. Tenminste 90 euro (boete) en dat kan oplopen tot 168 euro of meer.

Hoe bepalen we of het een afvaldumping is?

√  Geconstateerd: afval naast de OID, wordt vastgelegd op foto.
√  Onderzocht wordt of de OID wel of niet goed werkt, en of er een werkende OID in de directe omgeving staat.
√  Handhaving onderzoekt het afval op adresgegevens.
√  Handhaving meldt zich aan de deur bij het aangetroffen adres en geeft de bewoner gelegenheid zelf het afval op te ruimen. Zo niet dan wordt proces-verbaal opgemaakt. En worden kosten voor verwijdering dumping in rekening gebracht bij de vervuiler.
√  Wanneer de bewoner niet aanwezig is worden ook de kosten voor verwijdering in rekening gebracht. Er wordt geen proces-verbaal opgemaakt.
√  Bij het niet aantreffen van een adres wordt buurtonderzoek ingesteld. 

Laat grofvuil ophalen

Om grofvuil te laten ophalen kunt u een afspraak maken. Voor het ophalen is de wachttijd één week. Maar het kan sneller. U kunt tegen betaling van 15 euro uw grofvuil ook met spoed de volgende dag op laten halen. 

Wat kunt u doen? 

Voorkom dat iemand anders voor een volle ondergrondse inzameldepot komt te staan. Gebruik daarom uw eigen bak aan huis of ondergronds/bovengronds inzameldepot. 

Wat vindt u van onze website?