Scholen

Op zaterdag 19 maart 2022 vindt de Landelijke Opschoondag plaats. In heel Nederland gaan mensen bewapend met een zwerfafvalgrijper, handschoenen en een vuilniszak de strijd aan tegen zwerfafval. Ook in Almere vinden allerlei acties plaats om zwerfafval op te ruimen en doen ook weer veel (basis)scholen mee. 

Doen jullie ook mee?

Uit onderzoek blijkt dat jongeren vaker zwerfafval veroorzaken dan ouderen. Wij hopen daarom dat jullie school ook (weer) mee wil doen. Zo wordt de omgeving van de school niet alleen een stukje schoner maar worden de leerlingen ook bewuster over het probleem van het zwerfafval!

Opruimmaterialen

De gemeente stelt in de week van 21 tot 25 maart 2022 materialen zoals zwerfafvalgrijpers, handschoenen, vuilniszakken en veiligheidshesjes beschikbaar. 

Jullie kunnen bijvoorbeeld elke dag met een verschillende klas naar buiten om zwerfafval te verzamelen. Zo kunnen wij de materialen eerlijk verdelen over de deelnemende scholen. De gemeente haalt elke dag de zakken met zwerfafval op. Hebben de leerlingen ander afval verzameld? Geen probleem, ook dat halen we op!

Een volle vuilniszak is geld waard

Als extra stimulans aan de scholen delen wij een beloning uit voor elke volle verzamelde vuilniszak met zwerfafval. Zo kunnen de leerlingen ook iets terug doen voor de school. Elke volle vuilniszak die de school verzamelt, is €5,- waard (tot een maximum van 100 zakken). De school die het meeste zwerfafval ophaalt krijgt een extra beloning van €500,-.

Wat zijn jullie plannen?

Wij horen graag of jullie ook meedoen, op welk moment en welk materialen jullie daarbij nodig hebben. Wij vragen jullie initiatief op uiterlijk vrijdag 4 maart 2022 aan te melden door een e-mail te sturen naar schoonsupporters@almere.nl

Meer informatie

Willen jullie meer informatie of zijn er nog vragen, dan kunnen jullie bellen met telefoonnummer 14 036 of mailen naar schoonsupporters@almere.nl

Actievoorwaarden

 1. Deelname aan de actie is gratis
 2. Deelname aan de actie kan alleen van 21 maart t/m 25 maart 2022
 3. De gemeente Almere levert witte vuilniszakken bedrukt met gemeentelogo, alleen deze zakken tellen mee in de uitslag
 4. Elke verzamelde zak is € 5,- waard tot een maximum van 100 zakken per deelnemende school
 5. De deelnemende school die de meeste zakken ophaalt in Almere wint een extra bedrag van € 500,-
 6. De zakken worden door de gemeente Almere geteld
 7. Alleen zakken die halfvol of meer gevuld zijn tellen mee
 8. Alleen zakken met zwerfvuil tellen mee. Ander afval mag verzameld worden maar telt niet mee voor de prijs
 9. De gemeente is geheel vrij om zakken uit te sluiten van de telling
 10. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
 11. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
 12. Bij vragen kan contact opgenomen worden met Team Samen Schoon van de gemeente Almere via schoonsupporters@almere.nl
 13. De gemeente Almere kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de wedstrijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de wedstrijd wijzigen of aanpassen.