Stad zonder afval

Almere gaat voor een groene gezonde stad zonder afval. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaan we dit bereiken. Door al het papier, textiel, glas, plastic verpakkingen, blik, drankenkartons en gft-afval te scheiden zodat deze kan worden hergebruikt. Zo maken we weer grondstoffen voor nieuwe producten. Wat overblijft, is aanzienlijk minder restafval voor in de verbrandingsoven. Dat is beter voor het milieu omdat er minder uitstoot van broeikasgassen is. Zo gaan we samen verspilling tegen en werken we aan een schone en gezonde leefomgeving.

Recycling en hergebruik begint bij afvalinzameling

Recycling en hergebruik staan centraal in Almere. Waarom? Omdat bepaalde grondstoffen op raken waardoor producten straks niet meer (nieuw) gemaakt kunnen worden. Dit is te voorkomen door onze spullen te hergebruiken: er duurzaam mee om te gaan.

Dat begint met goede afvalscheiding. Gemeente Almere is dagelijks bezig om de afvalscheiding te verbeteren, bijvoorbeeld door te experimenteren samen met inwoners. Tijdens de proeven meten we continu of dat wat we nu doen de beste manier is om afval in te zamelen. We maken keuzes op basis van een schone leefomgeving, herbruikbare grondstoffen en gemak voor de inwoners. Om zo samen er voor te zorgen dat ons afval goed en vooral makkelijk wordt ingezameld. Dit levert een bijdrage aan om spullen beter te kunnen hergebruiken.

Voorbeeld van gemak: Glas in ’t bakkie

In mei 2018 werd de eerste glasbak voor twee soorten glas werd onthuld: wit doorzichtig en gekleurd glas. De glasbakken in Almere zijn aangepast van drie naar twee inworpgaten. Glas waar drank, voedsel of cosmetica in zat, hoort in de glasbak. Natuurlijk mag het glas in de glasbak met deksel of dop èn restjes er in. Makkelijk, snel en schoon voor u, want het glas hoeft u niet om te spoelen. 

Almere is goed op weg met glas scheiden; 76% van het glas wordt apart ingezameld. Dat is 17,7 kilo glas per persoon per jaar. Helaas verdwijnt er nog zo’n 5,5 kilo glas per persoon per jaar in het restafval. 

Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaal je voor het inzamelen en verwerken van jouw afval.