Stad zonder afval

Logo Almere, stad zonder afval

Almere wil een stad zonder afval worden. Het doel is om in 2020 in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Op dit moment bestaat het restafval nog voor driekwart uit ander afval dat daar niet in thuishoort, zoals papier, plastic, glas en bioafval. Als we die grondstoffen uit ons afval gescheiden inleveren, kunnen deze hergebruikt worden en zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Door beter afval te scheiden werken we dus samen aan een stad zonder afval!

HAAL ERUIT WAT ERIN ZIT!

Almere wil in 2020 een stad zonder afval zijn. Recycling en hergebruik staan centraal. Daarom passen wij ons systeem van afvalinzameling aan. Wij stemmen ons systeem graag goed af op wat u nodig heeft. Want, samen zorgen we ervoor dat ons afval goed en vooral makkelijk kan worden opgehaald. 


Het nieuwe afval scheiden in Filmwijk en de Sieradenbuurt

Half augustus zijn we in de Sieradenbuurt gestart met het verwijderen van de schotten uit de groene duobakken. Op 23 augustus zijn we in Filmwijk Zuid geweest om de schotten te verwijderen. De komende weken gaan we nog naar het midden en noorden van Filmwijk. We zien via verschillende kanalen nog vragen langskomen over het verwijderen van de schotten uit de duobakken. Daarom hebben we een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.

Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaalt u voor het inzamelen en verwerken van uw afval. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe beter de gemeente de verschillende grondstoffen apart kan verwerken, en hoe minder restafval er overblijft en verbrand moet worden. De aparte grondstoffen leveren geld op; restafval verbranden kost juist geld!

Wat vindt u van onze website?