Skip to content

Stad zonder afval

Almere wil een stad zonder afval worden. Op dit moment bestaat het restafval nog voor driekwart uit ander afval dat daar niet in thuishoort, zoals papier, plastic, glas en bioafval. Als we die grondstoffen uit ons afval gescheiden inleveren, kunnen deze hergebruikt worden en zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Door beter afval te scheiden werken we dus samen aan een stad zonder afval!

Afvalinzameling in Almere

Recycling en hergebruik staan centraal in Almere. Daarom passen wij ons afvalinzamelingssysteem aan. Wij stemmen ons systeem graag goed af op wat u nodig heeft. Want, samen zorgen we ervoor dat ons afval goed en vooral makkelijk kan worden opgehaald. In Almere zijn proeven aan de gang.

Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaalt u voor het inzamelen en verwerken van uw afval. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe beter de gemeente de verschillende grondstoffen apart kan verwerken, en hoe minder restafval er overblijft en verbrand moet worden. De aparte grondstoffen leveren geld op; restafval verbranden kost juist geld!

Glas in ’t bakkie: wit doorzichtig en gekleurd glas

In mei 2018 ging de glascampagne van start. De eerste glasbak werd onthuld voor twee soorten glas; wit doorzichtig en gekleurd glas. De glasbakken in Almere worden aangepast van drie naar twee inworpgaten. Natuurlijk mag het glas ook nog in de glasbak met deksel of dop èn restjes er in.  Makkelijk, snel en schoon, want het glas hoeft u niet meer om te spoelen. 

Onze glasverwerker kan van een mengeling van gekleurde glasscherven gewoon weer aparte kleuren glas maken. Zoals bruin of groen glaswerk, maar ook rood of blauw glas. Vanaf nu is het voor de inwoners makkelijker om glas te scheiden. 

Glas waar drank, voedsel of cosmetica in zat, hoort in de glasbak. Almere is goed op weg met glas scheiden; 76% van het glas wordt apart ingezameld. Dat is 17,7 kilo per persoon per jaar. Maar er verdwijnt in Almere zo’n 5,5 kilo glas per persoon per jaar in het restafval. Dit wordt verbrand, kost daardoor geld en is slecht voor het milieu. Daarom zamelen we glas apart in.

Wat vindt u van onze website?