Circulair ondernemers gezocht

Ben jij een bevlogen circulair ondernemer met een nieuw circulair product of business concept? Dan is dit misschien wel jouw kans! Het Upcylcecentrum in Almere biedt per 1 november 2022 namelijk twee circulair ondernemers een plek in het circulair ontwikkelprogramma. Je krijgt toegang tot de reststromen van de recycleperrons en laat je bedrijf floreren met behulp van dit unieke concept.

Stuur ons jouw businessplan

Wil jij met een reststroom van het Upcyclecentrum aan de slag voor een nieuw circulair product of business concept? Stuur dan uiterlijk 14 oktober 2022 jouw businessplan via het inschrijfformulier.

Joost Bosker van 3-CYCLE ging je voor:

De afgelopen twee jaar hebben wij met veel plezier gewerkt in het Upcyclecentrum. We hebben er ook nog eens veel voordelen uitgehaald. Zo is ons netwerk vergroot en dat heeft geleid tot leuke nieuwe opdrachten. Zo mochten we gebruik maken van de reststromen. Dit zorgde voor lagere inkoopkosten met veel meer creativiteit in het werken als gevolg. Het Upcyclecentrum is daarnaast ook nog eens een gezellige werkplek met andere ondernemers en de medewerkers van de gemeente. Wij zouden er zo wéér voor kiezen om voor de uitvraag te gaan!

Voor wie?

Je hebt de wens om te werken met een reststroom die voorkomt op het recycleperron. Gedurende 2 jaar ga je aan de slag met een nieuw product, concept of business model dat voortkomt uit reststromen. Hierin krijg je begeleiding door middel van een ontwikkelprogramma. Daarnaast krijg je de beschikking over een eigen ruimte van 35m2 waarin je kunt experimenteren of exposeren.

Het programma is zowel geschikt voor starters als voor groei-ondernemers die een nieuw product, materiaal of business concept willen ontwikkelen. Onze wens is dat wij Almere laten zien hoe wij circulariteit kunnen bevorderen. We willen één plek specifiek beschikbaar stellen voor een ondernemer die met de reststroom textiel werkt. Voor de andere ruimte geldt een vrije invulling voor keuze van een reststroom.

Wie zijn wij?

In de afgelopen jaren is Almere uitgegroeid tot een van de koplopers van de circulaire economie in Nederland. Het Upcyclecentrum is daar een belangrijk onderdeel van. Bedrijven en overheden vanuit de hele wereld komen naar Almere om te zien hoe wij de circulaire economie vormgeven.

Het Upcyclecentrum van Almere bestaat uit drie onderdelen: een recyclingperron, de ondernemers en het belevingscentrum. Hierbinnen zoekt zij actief naar nieuwe producten, businessmodellen en systemen voor het realiseren van de circulaire economie. Dit allemaal vanuit de reststromen die ingeleverd worden op het recyclingperron. Op het recyclingperron worden grondstoffen ingezameld die de gevestigde ondernemers mogen gebruiken voor nieuwe producten.

In het belevingscentrum worden inspirerende workshops voor diverse doelgroepen georganiseerd. Dit met één doel: de hele wereld laten zien hoe je een lokale circulaire economie vorm kunt geven.

Lees meer over het Upcyclecentrum

Het Upcyclecentrum is nauw verbonden aan het programma Almere 2.0. Met dit programma werken de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk samen aan het versterken van Almere als groene en gezonde stad. Het centrum draagt bij aan de ambitie van gemeente Almere om een afvalloze en energieneutrale stad te zijn. Misschien wel de belangrijkste schakel in dit alles is de ondernemer: Door het exploreren van nieuwe producten vinden we samen nieuwe schaalbare business modellen.

Wat is onze tegenprestatie aan jou als ondernemer?

 • Een ruimte van circa 35 m2 voor maximaal 2 jaar;
 • Toegang tot 1 of meerdere materiaalstromen voor de duur dat de beschikbare ruimte wordt gebruikt;
 • Deelname aan het Upcyclecentrum ontwikkelprogramma;
 • € 5.000 euro voor de uitvoering van een opdracht voor het ontwikkelen van een whitepaper over het creëren van een circulair product, concept of business model;
 • Toegang tot de workshopruimte;
 • Mede-ontwikkeling van een educatiepakket met nieuw verdienmodel;
 • Interessante netwerk- en publiciteitsmogelijkheden die je verder kunnen helpen. 

Wat heb jij als ondernemer in huis?

 • Je straalt bedrijvigheid en zichtbaarheid uit;
 • Je hebt een onderzoeksvraag voor een product, business case of reststroom. Bijvoorbeeld:
  - Je wilt onderzoeken of je waardevolle materialen zoals goud en koper uit reststromen kunt halen voor het vervaardigen van sieraden.
  - Je onderzoekt hoe je van weggegooide vloerdelen nieuwe tafels kunt maken.
  - Je wilt onderzoeken of je huishoudelijk plastic kan gebruiken als materiaal voor een spuitgietproces.
 • Je kunt door middel van een business case laten zien wat je wilt oppakken in de 2 jaar in het Upcyclecentrum;
 • Je bent 2 middagen per maand beschikbaar voor digitale bedrijvigheid ten behoeve van het Upcyclecentrum.Denk aan::
  - Het creeëren van social media content over jouw plan en de vorderingen.
  - Blogs schrijven.
  - Een whitepaper maken over jouw onderzoek.
 • Het delen van persoonlijke lessen over het werken met circulariteit;
 • Je bent aanwezig op de evenementen die vanuit het Upcyclecentrum worden georganiseerd, zoals open dagen en het Steiger Festival;
 • We geven vanuit het Upcyclecentrum ook rondleidingen. Hierin ben je beschikbaar om 10 minuten iets te vertellen over jouw plan.

We vinden het belangrijk dat het Upcyclecentrum een gastvrije ruimte is die het circulaire verhaal vertelt. Zowel voor jou als voor Almere. Dit betekent dat bezoekers het gevoel hebben dat ze kunnen aankloppen, en dat er iets te zien is op het Upcyclecentrum. En dat je op het Upcyclecentrum kan zien hoe materialen in nieuwe producten worden omgezet. Je wordt aangemoedigd om de ruimte zowel te gebruiken als atelier, als boetiek of als expositieruimte waar je klanten kunt ontvangen. Om diezelfde reden mag de ruimte geen opslagfunctie als voornaamste functie hebben.

Kaders voor deelname

 • Ondernemers kunnen individueel of in samenwerkingsverband (mits ook zo geregistreerd) een businesscase inleveren.
 • Het Upcyclecentrum valt onder beheer van de gemeente. Dit betekent dat het niet is toegestaan om fysiek producten te verkopen vanuit de ruimte. Het is uiteraard wel mogelijk om mensen te verwijzen naar jouw webshop
 • De periode van 2 jaar is maximaal. Na deze periode zijn er mogelijkheden voor een (nieuwe) bedrijfsruimte in het omliggende industrieterrein De Steiger, dat door de gemeente Almere is aangemerkt als circulaire hotspot.
 • Vanuit het Upcyclecentrum hebben we de volgende 3 prioriteiten: Nieuwe kennis, bedrijvigheid en educatie. Om die reden vragen wij ook van je dat je een aantal keer per jaar activiteiten ontplooit om het verhaal van het Upcyclecentrum verder te brengen. Denk aan voorlichting, besprekingen, netwerkbijeenkomsten uit de branche en bijeenkomsten gericht op upcycling in het belevingscentrum van het Upcyclecentrum. Daarvoor in de plaats is de belevingsruimte ook voor jou beschikbaar voor het geven van lezingen of workshops.

Selectieprocedure

Ben je enthousiast? Reageer dan direct via het inschrijfformulier.

 • Uiterlijk woensdag 28 september 2022 dien je jouw businesscase in via dit inschrijfformulier. De inschrijving wordt alleen in behandeling genomen als er antwoord wordt gegeven op alle vragen van het businessplan.
 • Nadat wij een selectie hebben gemaakt van de inzendingen gaan wij in gesprek met de beste kandidaten. Dit is de gelegenheid om jouw businesscase toe te lichten en te presenteren. De gesprekken zullen wij voeren op donderdag 6 oktober 2022. De uiteindelijke selectie zal in de week daarop volgen.
 • Op basis hiervan nemen wij een beslissing over welke ondernemers er aan de slag kunnen per 1 november 2022.

Wil je graag meer informatie of een telefonische check of je idee wel geschikt is? Neem gerust contact op met Martijn ten Kate (begeleider ontwikkelprogramma): 06 1453 0378 of stuur een e-mailtje naar mtenkateverberg dit@almere.nl.


Disclaimer

 • Partijen realiseren zich dat het Upcyclecentrum een uniek project is, gericht op innovatie ter bevordering van circulariteit. De uitkomsten van deze innovatieve ontwikkeling staan niet vast. Deelname aan het project geschiedt voor eigen rekening en risico.
 • Door deelname ga je akkoord met de voorwaarden van deze uitvraag.
 • Deze uitvraag met alle bijbehorende stukken is met zorg samengesteld. Mocht je desondanks tegenstrijdigheden, onvolkomenheden, onjuistheden of onduidelijkheden tegenkomen, dan dien je de gemeente hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen door tijdig een vraag te stellen. Tijdig houdt in dat je de vraag stelt voordat je een aanvraag indient. Indien naderhand blijkt dat deze uitvraag tegenstrijdigheden, onvolkomenheden, onjuistheden of onduidelijkheden bevat en deze niet door jou zijn opgemerkt, zijn deze voor jouw risico (wat geldt als een verval van recht).
 • Als ondernemer dien je te voldoen aan de (milieu)-wet- en regelgeving en, zonodig, te beschikken over de noodzakelijke (milieu)-vergunningen voor het verwerken van grondstoffen.
 • Als blijkt dat de ondernemer niet voldoet aan de (milieu) wet- en regelgeving, dan zijn de eventuele gevolgen voor eigen rekening en risico.
 • Als je als winnaar geselecteerd wordt, stel je jouw onderzoeksresultaten/kennis/achterliggende technologie aan ons ter beschikking voor doorontwikkelings- en communicatiedoeleinden met betrekking tot circulariteit.
 • De gemeente behoudt zich het recht voor om de prijsvraag, zonder opgave van reden, te staken.