Skip to content

Startende circulaire ondernemers gezocht

Startende circulaire ondernemers gezocht

Ondernemer in zijn werkplaats bij het Upcyclecentrum

Voor het Upcylcecentrum in Almere zoeken we twee startende ondernemers met een geweldig plan voor een onderneming dat bijdraagt aan onze lokale circulaire economie en nog wat hulp kunnen gebruiken. Herken jij jezelf? Lees hieronder verder wat wij jou kunnen bieden. 

Wie zijn wij?

Het Upcyclecentrum Almere levert een essentiële bijdrage in het aanjagen van de lokale circulaire economie en daarmee in het realiseren van de duurzaamheidsambities van de gemeente Almere. De afgelopen jaren is Almere uitgegroeid tot één van de koplopers van de circulaire economie in Nederland, en het Upcyclecentrum is daar een belangrijk onderdeel van. Bedrijven en overheden vanuit de hele wereld komen naar Almere om te zien hoe wij de circulaire economie vormgeven. 

Het Upcyclecentrum bestaat uit 3 onderdelen: recyclingperron, ondernemers en belevingscentrum. Op het recyclingperron zamelen we grondstoffen droog in en deze worden beschikbaar gesteld aan de gevestigde ondernemers in het Upcyclecentrum. De ondernemers laten ter plaatse zien wat zij doen met deze grondstoffen in hun bedrijfsruimte. In het belevingscentrum worden inspirerende workshops voor diverse doelgroepen georganiseerd om zelf aan de slag te gaan met goede afvalscheiding en upcycling. Dit met één doel: de hele wereld laten zien hoe je een lokale circulaire economie vorm kan geven. Er wordt in de wereld hier veel over gepraat, in Almere doen we het al! 

Bovendien heeft het Upcyclecentrum vanwege haar ligging, aan de rand van het toekomstige Floriadeterrein, een belangrijke sleutelfunctie in de aanloop naar, tijdens en na Floriade 2022. Het hergebruiken van afval of beter gezegd afgedankte materialen dat dagelijks wordt ingezameld op het Upcyclecentrum in Almere Haven heeft veel meerwaarde; financieel, milieutechnisch en sociaal-maatschappelijk. 

Goed nieuws: er komen 2 bedrijfsruimtes vrij in het Upcyclecentrum per 1 januari 2020! 

Afgelopen 1,5 jaar heeft de eerste lichting ondernemers geprofiteerd van deze kans. Twee van de drie zijn doorgegroeid: van startup naar scale up.  Daar zijn we trots op. Deze twee bedrijven maken nu plaats voor nieuwe startups, om eenzelfde ontwikkeling door te kunnen maken. Pak jij deze kans? 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken 2 enthousiaste startende ondernemers (per 1 januari 2020) met innovatieve ideeën die van ingeleverde materialen weer nieuwe producten maken, en zo bij willen dragen aan de ambities van de gemeente Almere op circulaire economie door: 

 1. Ingeleverde materialen afkomstig van het Upcyclecentrum en de twee andere recyclingperrons in Almere te verwerken tot een nieuw product (of halffabricaat) in een bedrijfsruimte op het Upcyclecentrum. Voorbeelden hiervan zijn fietsen, zitzakken, lampen, meubels etc. Samen met jou identificeert het Upcyclecentrum welke materialen bruikbaar zijn voor productie.
 2. Bezoekers van het Upcyclecentrum mee te nemen in onze visie op duurzaam omgaan met materiaalstromen door activiteiten te organiseren voor publiek of specifieke doelgroepen in samenwerking met de gemeente Almere. Denk aan workshops, clinics, bijeenkomsten,  lezingen, voorlichting geven etc.. Met o.a. als doel om de bezoekers bewust en enthousiast maken dat afval scheiden, inzamelen en hergebruiken loont.  We lezen graag in jouw businesscase terug welke innovatieve ideeën jij hiervoor hebt. 

Daarnaast is het van belang dat deze ondernemers bijdragen aan onderstaande doelen:              

 • Maximaal verhogen van de waarde van reststromen (upcycling);
 • Reduceren van de CO2 uitstoot van de gemeente Almere;
 • Beschikbare grondstoffen mogen niet 1 op 1 worden doorverkocht; je krijgt alleen die grondstoffen vanuit het Upcyclecentrum, die je gebruikt voor jouw productieproces.
 • Stimuleren van extra werkgelegenheid (betaald of vrijwillig).

Ben of ken jij de ondernemer die ook een vliegende start wil maken met zijn/haar onderneming? Stuur dan jouw businessplan naar ons toe! 

Wat is onze tegenprestatie aan jou als ondernemer?

 • Gratis beschikbare ruimte van circa 50m2 voor maximaal 1,5 jaar (zie bijlage plattegrond van de begane grond). Na deze periode zijn er mogelijkheden voor een (nieuwe) bedrijfsruimte in het omliggende industrieterrein De Steiger, dat door gemeente Almere is aangemerkt als circulaire hotspot;
 • Gratis beschikbaarheid van één of meerdere materiaalstromen van afgedankte materialen voor de duur dat de ruimte wordt gebruikt (zie bijlage: beschikbare materiaalstromen);
 • Gratis gebruik van basis gereedschap/apparatuur/inrichting wat je nodig hebt voor jouw productieproces en/of begeleiding en coaching om te komen tot een volwaardig bedrijf met een maximale waarde van €5.000 per ruimte;
 • Interessant netwerk en publiciteitsmogelijkheden dat jou verder kan helpen. Er komen wekelijks verschillende delegaties op bezoek. Ook komt het Upcyclecentrum met enige regelmaat in het (regionale) nieuws, waar we vaak de ondernemers aan het woord laten. 

Kaders voor deelname

 • Ondernemers kunnen individueel of in samenwerkingsverband een businesscase inleveren;
 • In de businesscase is het van belang dat de ondernemer zich proactief opstelt, een houding die gebaseerd is op samenwerking, kennis delen, kennis ophalen en de inwoners van Almere te betrekken bij de circulaire economie. Dit betekent dat je een aantal keer per jaar activiteiten ontplooit om het verhaal van het Upcyclecentrum verder te brengen. Denk aan voorlichting, besprekingen, netwerkbijeenkomsten uit de branche en bijeenkomsten gericht op upcycling in het belevingscentrum van het Upcyclecentrum. Maar ook tijd inruimt voor bezoekers die tijdens een rondleiding geïnformeerd worden. Voor deze activiteiten stellen wij gratis het belevingscentrum beschikbaar. Het belevingscentrum kan op verzoek buiten de openingstijden (maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 17.00 uur) worden gebruikt, zolang het onbetaalde diensten zijn (dus bijvoorbeeld gratis aanbieden van workshops);

Dit is een belangrijk selectie criterium voor de uitvraag en kan naar eigen inzicht  beschreven en uitgewerkt worden. 

Toetsingscriteria van de businesscase

De businesscase is innovatief en binnen anderhalf jaar financieel duurzaam. Dat wil zeggen dat er een concrete en haalbare kosten-/batenoverzicht en benodigde gereedschappen/apparatuur in de beschikbare ruimte is uitgedacht;

 • De activiteiten vinden plaats in de beschikbare bedrijfsruimte van het Upcyclecentrum;
 • De beschikbare bedrijfsruimte wordt alleen  gebruikt voor het vervaardigen van het product (dan wel halffabricaat) met gebruik van één of meerdere materiaalstromen van afgedankte materialen;
 • Het product (dan wel halffabricaat) mag niet worden verkocht in de beschikbare productieruimte. De verkoopfunctie past niet binnen het geldende bestemmingsplan, echter het showen van de producten is wel toegestaan. De producten kunnen wel via b.v een webshop worden aangeboden;
 • Na anderhalf jaar maak je plaats voor een volgende ondernemer;
 • In je plan staat duidelijk welke activiteiten je voor welke doelgroep ontplooit ten behoeve van voorlichting en/of kennis delen over afval scheiden of upcycling. 

Procedure van indienen

 • Uiterlijk 30 oktober 2019 dien je jouw businesscase in via het inschrijfformulier;
 • Nadat wij een selectie hebben gemaakt van de inzendingen gaan wij in gesprek met de beste kandidaten. Dit is je kans om jouw businesscase toe te lichten.
 • Op basis hiervan nemen wij een beslissing over welke ondernemers er in de ruimte aan de slag kunnen in januari 2020. 

Meer informatie of inschrijving indienen? Neem dan contact op met Thomas Obrien Coker (Teammanager Inzameling a.i) via upcyclecentrum@almere.nl.

Wat vindt u van onze website?