Skip to content

Week van #AlmereSchoon

Week van #AlmereSchoon

Op zaterdag 19 september 2020 is het World Cleanup Day, de wereldwijde jaarlijkse opschoonactie. Voor de gemeente Almere aanleiding om de Week van #AlmereSchoon uit te roepen. Afval dat op straat belandt, heeft namelijk grote effecten. Het is bijvoorbeeld gevaarlijk voor dieren, het vervuilt ons watersysteem en de recyclebare grondstoffen blijven onbenut. Daarnaast is een schone leefomgeving een fijne leefomgeving. Almere is schoon nog mooier.

Van maandag 14 tot en met zaterdag 19 september steken scholen, ondernemers en vrijwilligers de handen daarom uit de mouwen om de omgeving op te schonen. De gemeente Almere besteedt die week extra aandacht aan het thema schoon en de inzet van de vrijwilligers. Zaterdag 19 september is de afsluiting van de week met allerlei opschoonacties, een stoet van vuilniswagens en een tour langs acties door wethouder Roelie Bosch.

Wilt u zelf een actie organiseren of aansluiten bij een opschoonactie? Mail dan naar schoonsupporters@almere.nl. Wij kunnen uw vragen beantwoorden en u eventueel voorzien van materialen zoals vuilniszakken, grijpers en handschoenen. Ook kan het verzamelde afval na uw actie worden opgehaald. 

Hoe ziet de week eruit?

Almeerders maken deze week, er zijn daarom allerlei acties van actieve bewoners in kleine groepjes. Wilt u liever aansluiten? Initiatieven zoals de ‘plog’-ronde van Run2Day, De Bezige Buur in Almere Buiten en buurthuizen in de verschillende wijken staan open voor aanmeldingen.

Op zaterdag 19 september rijdt de vuilniswagenstoet tussen 11.30 en 13.30 uur door Almere Poort en Almere Haven. Wethouder Bosch rijdt vooraan de stoet en stopt vier keer voor een bezoekje aan vrijwilligers in Duin, de Olivier van Noortstraat, de Klipgriend en het Huis de Marken.

Scholen

Maandag tot en met vrijdag organiseren scholen hun eigen opschoonacties. Om er een extra leerzame week van te maken kunnen leerkrachten gebruik maken van de ‘Samen voor Schoon’-lesmap die de gemeente Almere en Stad & Natuur begin dit schooljaar hebben overhandigd aan alle scholen in Almere. Vraag na bij de school van uw kind of er een actie wordt georganiseerd!

Maatregelen coronavirus

Wij raden iedereen om erop uit te gaan in de buurt. Met in achtneming van de coronamaatregelen kunnen we veilig opschonen:

  1. Houdt afstand (1,5 meter) van mensen buiten uw huishouden.
  2. Splits een grote groep vrijwilligers op in kleinere groepjes om overzicht te houden en onnodige drukte te voorkomen. 
  3. Gebruik handschoenen bij het rapen van zwerfafval. Gooi latex handschoenen bij het restafval, niet in de PMD-bak.
  4. Deel uw materialen (grijpers, handschoenen, etc.) niet zonder ze te ontsmetten.
  5. Gooi zwerfafval direct weg in een afvalzak.
Wat vindt u van onze website?