Skip to content

Gemeentelijk vastgoed

De afdeling Stadsbedrijf bestaat uit de volgende teams: Vastgoedbedrijf, Parkeerbedrijf en GEO-data

Kerntaken Vastgoedbedrijf
De kerntaken bestaan uit: nieuwbouwontwikkeling, uitvoering van nieuw- en verbouw, gebouwbeheer en planmatigonderhoud. 
Naast deze kerntaken heeft het Vastgoedbedrijf ook de rol van: asset manager (bemiddeld aan- en verkoop van onroerend goed) en property manager (naast het onderhoud en beheer, ook systeem- en ketendenken). Is gemeentelijk vastgoedmakelaar (omgaan met huurders en tussenpersonen), kwaliteitsbewaker, adviseur en opdrachtgever. 

Kerntaken Parkeerbedrijf
Het Parkeerbedrijf is verantwoordelijk - zowel voor uitvoering als financieel - voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gereguleerde parkeervoorzieningen en gratis bewaakte fietsenstallingen in Almere. 

Kerntaken GEO-data
GEO-data staat voor het verzamelen, beheren, registreren, borgen en ontsluiten van gegevens met een ruimtelijke component en de daaruit te aggregeren informatie. 

De gemeente Almere is de trotse bezitter van meer dan 300 gebouwen in onze stad

Panden met een grote financiële én maatschappelijke waarde. Almere investeert, al sinds haar bestaan, in maatschappelijk vastgoed om een goed voorzieningenniveau te creëren. Bewuste investeringen om stedelijke ontwikkelingen aan te jagen. Een impuls aan het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en bedrijven.

De vastgoedportefeuille bevat een aantal ware parels, zoals: gebouw De Kunstlinie waarin de Schouwburg van Almere haar plaats heeft gevonden, De Nieuwe Bibliotheek in Almere Centrum en de Topsporthal in Almere Poort. Zij geven de stad letterlijk een gezicht, landmarks in een nog steeds groeiende stad.

Verhuur, verkoop, advies en begeleiding

Particulieren, verenigingen, organisaties en bedrijven kunnen bij ons terecht voor het huren, of kopen van gemeentelijk vastgoed en voor bouwontwikkeling, bouwbegeleiding en advies. Een uitgebreid overzicht van wat wij doen vindt u in onze Kadernota.

Meer informatie over onze diensten.

Stadhuis adopteert bijenvolk

Op donderdag 6 september 2018 heeft de gemeente met de plaatsing van een bijenkast op de daktuin van het stadhuis haar eerste bijenvolk geadopteerd. Duurzaamheid in de stad is door team Vastgoedbedrijf opgenomen in de kadernota. Maar ook het vergroenen van het stadhuis begint langzaam aan vormen aan te nemen. Het stadhuis heeft inmiddels drie daktuinen die voorzien zijn van diverse beplanting die meewerken aan het vergroten van de biodiversiteit in het hart van de stad.

Imker met een missie 
Imker Jessica Loudon heeft de missie het vitaliseren van bijenvolken. Met haar organisatie Liquid Nature vraagt zij bedrijven en organisaties een bijenvolk te adopteren. Almere, een Growing Green City en de Floriade in 2022 was voor Jessica de perfecte aanleiding de gemeente te vragen een bijenvolk te adopteren. Het team Vastgoedbedrijf heeft het aanbod van imker Jessica op zich genomen en uitgewerkt. Voor ons ecosysteem en milieu is de bestuiving door bijen hard nodig, wij zijn dan ook blij dat wij hieraan een bescheiden bijdrage hebben mogen leveren.

Jongeren en studenten thuis in de Aardbei

Het had niet veel gescheeld of het rode gebouw ‘De Aardbei’ naast het stadhuis was gesloopt. 

Na jaren gediend te hebben als pand voor de PABO, ACTA en kantoorpand voor de gemeenteambtenaren stond het pand alweer een tijdje leeg. Maar gelukkig in plaats van slopen is het pand getransformeerd naar appartementen en studio’s. En sinds 1 september 2018 wonen er meer dan 100 jongeren en studenten in de 82 woningen.  

Het pand is door het Vastgoedbedrijf van de gemeente Almere in de markt gezet. Marktpartijen konden een plan indienen voor de transformatie van het pand naar woningen voor jongeren (starters) en studenten.

Op maat gemaakt concept WOOW
Eind 2017 is het pand door de gemeente in erfpacht uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Het pand is ontwikkeld door Socius Wonen, dit is een jongeren huisvester die gespecialiseerd zijn in het transformeren van kantoorpanden naar woningen. Voor de Aardbei heeft Socius het WOOW-concept bedacht  ‘Wonen, Ontmoeten, Ontspannen en Werken’. Naast woningen ook een horecafunctie, werkplekken voor ondernemers en een collegezaal. 

Samen de Aardbei-community vormen
Om voor een woning in aanmerking te komen vindt er een selectie plaats op basis van wat je kunt bijdrage aan de Aardbei-community en niet op basis van inschrijftijd. Bewoners krijgen een jongerencontract en daarmee mogen zij voor maximaal vijf jaar in de Aardbei wonen. Na die vijf jaar maken zij weer plaats voor nieuwe starters. De woningen worden in ‘ruwbouw’ opgeleverd, keuken en sanitair zijn aanwezig. De afwerking is voor de bewoners zelf. Datzelfde geldt o.a. ook voor de openbare ruimtes zoals bijvoorbeeld de gangen en andere openbare ruimtes. Dit doet een beroep op het community gevoel.  Zelf beheer, bewoners vormen samen de Aardbei-community

Leuke mix van bewoners en mooie start
Onder de starters is er ook gezinnetje met één kindje en een getrouwd stelletje dat eerder geen woning kon vinden en daardoor nog afzonderlijk bij de ouders moesten wonen. Voor de huisvesting van buitenlandse studenten worden 10 studio’s gereserveerd. Ja deze leuke mix van diverse jonge mensen vormen samen een levendige Aardbei-community in het hart van Almere. 

Vastgoedbedrijf Best Workplace 2018

Amsterdam dinsdag 27 maart 2018. Op het feestelijke event van Great Place to Work werd bekend gemaakt dat het Vastgoedbedrijf voor de tweede keer op de lijst van de Best Workplaces staat. (De eerste keer was in  2017.) Het Vastgoedbedrijf staat op de 13e plaats van de Best Workplaces 2018.

De lijst is samengesteld op basis van empirisch onderzoek van Great Place to Work® Nederland. Jaarlijks worden de hoogst scorende organisaties onderscheiden als Best Workplaces van Nederland.

Hoe word je een Best Workplace?
Great Place to Work® Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Op basis van de antwoorden van medewerkers op een vragenlijst van 58 stellingen en de evaluatie van het werkgeversbeleid wordt de lijst van Best Workplaces van Nederland bepaald. Alleen organisaties die op beide onderdelen de minimum score behalen mogen een jaar lang de Best Workplace titel voeren.

Meer informatie over Great Place to Work is te vinden op de volgende sites:
www.greatplacetowork.nl voor informatie over het onderzoek en www.bestworkplaces.nl voor alle organisaties op de lijst.

Gemeentelijk vastgoedbeleid

Gemeentelijk vastgoedbeleid

Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Wat vindt u van onze website?