Skip to content

Gemeentelijk vastgoed

De gemeente Almere is de trotse bezitter van meer dan 300 gebouwen in onze stad. Panden met een grote financiële én maatschappelijke waarde. Almere investeert, al sinds haar bestaan, in maatschappelijk vastgoed om een goed voorzieningenniveau te creëren. Bewuste investeringen om stedelijke ontwikkelingen aan te jagen. Een impuls aan het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en bedrijven.

De vastgoedportefeuille bevat een aantal ware parels, zoals: gebouw De Kunstlinie waarin de Schouwburg van Almere haar plaats heeft gevonden, De Nieuwe Bibliotheek in Almere Centrum en de Topsporthal in Almere Poort. Zij geven de stad letterlijk een gezicht, landmarks in een nog steeds groeiende stad.

Verhuur, verkoop, advies en begeleiding

Particulieren, verenigingen, organisaties en bedrijven kunnen bij ons terecht voor het huren, of kopen van gemeentelijk vastgoed en voor bouwontwikkeling, bouwbegeleiding en advies. Een uitgebreid overzicht van wat wij doen vindt u in onze Kadernota.

Meer informatie over onze diensten.

Vastgoedbedrijf Best Workplace 2018

Amsterdam dinsdag 27 maart 2018. Op het feestelijke event van Great Place to Work werd bekend gemaakt dat het Vastgoedbedrijf voor de tweede keer op de lijst van de Best Workplaces staat. (De eerste keer was in  2017.) Het Vastgoedbedrijf staat op de 13e plaats van de Best Workplaces 2018.

De lijst is samengesteld op basis van empirisch onderzoek van Great Place to Work® Nederland. Jaarlijks worden de hoogst scorende organisaties onderscheiden als Best Workplaces van Nederland.

Hoe word je een Best Workplace?
Great Place to Work® Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Op basis van de antwoorden van medewerkers op een vragenlijst van 58 stellingen en de evaluatie van het werkgeversbeleid wordt de lijst van Best Workplaces van Nederland bepaald. Alleen organisaties die op beide onderdelen de minimum score behalen mogen een jaar lang de Best Workplace titel voeren.

Meer informatie over Great Place to Work is te vinden op de volgende sites:
www.greatplacetowork.nl voor informatie over het onderzoek en www.bestworkplaces.nl voor alle organisaties op de lijst.

Nieuwe sporthal in Almere Haven vervangt eerste Almeerse sporthal

wethouder Pol legt eerste steen

De bouw van de nieuwe sporthal in Almere Haven is officieel begonnen. Wethouder Pol van Vastgoed gaf vandaag het startsein voor het realiseren van de nieuwe hal. De nieuwe sporthal zal op de plek komen van de oude hal in De Werven. Dit was de eerste sporthal die in 1978 in Almere werd gebouwd. Afgelopen jaar is die hal gesloopt. Materialen uit de oude hal zijn elders verwerkt en ontwerpelementen komen terug in de nieuwe. Ook op andere manieren is de hal duurzaam. Door de plaatsing van circa 600 zonnepanelen en toepassing van energiezuinige technieken is de hal energieneutraal. Bewoners van Almere hebben mee kunnen beslissen over het ontwerp van de sporthal door te kiezen tussen drie verschillende ontwerpen.

Wethouder Pol: “De nieuwe hal wordt een mooie, duurzame en toegankelijke accommodatie, met sport- en buurtfuncties. Het is echt een impuls voor hele wijk en vormt een mooie combinatie met het Stadswerfpark en de Playground. Het is een mooie eerste stap die we met de vernieuwing van Almere Haven willen gaan zetten.”

Voor de bouw van de sporthal waren drie verschillende voorstellen ingediend, die op verschillende onderdelen zijn beoordeeld, waaronder de prijs, het ontwerp, de inpassing en de duurzaamheid. Alle huishoudens in Almere Haven en gebruikers van sporthal Haven (sportverenigingen en scholen) konden de voorstellen beoordelen. Daaruit is het ontwerp van architectenbureau AGS Architecten  gekozen. De bouw wordt uitgevoerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Friesland.

De nieuwe hal wordt meer dan een sporthal. Er wordt een plek gecreëerd voor sporten en ontmoeten, met een sporthal, een Playground en een stadspark. De hal wordt een transparant gebouw met een warme uitstraling. De hal voldoet aan alle eisen die aan een hedendaagse sporthal gesteld worden en zal plaats bieden aan vele sporten. De hal is multifunctioneel en kent ook buurtfuncties, deze zijn bereikbaar vanaf de Playground in De Werven. Door een verplaatsbare glaswand kan de horeca worden samengevoegd met de entreehal, die daardoor flexibel benut kan worden. De kleurstelling is ingetogen en afgestemd op de omgeving, met rode baksteen, houten gevelafwerking en op sommige plekken metaalbeplating. Het is de bedoeling dat de bouw in het laatste kwartaal van 2018 wordt afgerond. Speeltuin Speelhaven, de Playground en de rest van het Stadswerfpark blijven toegankelijk tijdens de bouw.

Eerste Upcyclecentrum van Nederland

Upcyclecentrum

Het nieuwe Upcyclecentrum draagt bij aan de circulaire economie waarin grondstoffen zo optimaal mogelijk worden hergebruikt. Het gebouw is grotendeels opgebouwd uit duurzame en hergebruikte materialen van onder meer gesloopte panden in Almere-Haven. Ook levert het Upcyclecentrum een positieve bijdrage aan de opgave om in 2020 van Almere een afvalloze en energieneutrale stad te willen maken. In onderstaande filmpje is de realisatie van het upcyclecentrum te zien.

Duurzaam Stadsbeheer

Al zo'n veertig jaar zorgt de gemeente voor een schone, hele en veilige stad. Duurzaamheid was binnen het vakgebied vooral het domein van onze techneuten, die vanuit hun vakmanschap allerlei technische innovaties toepasten bij werkzaamheden en projecten. Dat heeft ons een duurzame openbare ruimte en gebouwen en steeds beter gerecycled afval opgeleverd.
De afgelopen jaren is de duurzaamheidsbeweging ook binnen het vakgebied in een stroomversnelling gekomen. Naast de vooral technische innovaties is de stap gezet naar campagnes en programma's gericht op verduurzaming. De samenwerking met bewoners, ondernemers en instellingen speelt daarin een belangrijke rol. Deze verhalen zijn te lezen in het inspiratieboekje Growing Green waar ook het Vastgoedbedrijf aan mee heeft gewerkt.

Ter inzage het inspiratieboek Growing Green.

Gemeentelijk vastgoedbeleid

Gemeentelijk vastgoedbeleid

Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Wat vindt u van onze website?