Direct naar paginainhoud
menu

Gemeentelijk vastgoedbeleid

Meerjarenperspectief Vastgoed Almere 2019 -2022


Het Meerjarenperspectief Vastgoed Almere (MPVA) 2019-2022 is een instrument voor het college om sturing te geven aan het gemeentelijk vastgoed. Het geeft op een transparante manier zicht op kansen én risico's voor het gemeentelijk vastgoed. Daarmee toont het voor zowel het college als de ambtelijke organisatie een blik op de toekomst voor de middellange termijn van vier jaar. Door dit zicht op risico's kunnen er afgewogen beleidskeuzes worden gemaakt. 

Kadernota

De kadernota Vastgoedbeleid Almere 2013 - 2020 vormt het fundament voor de komende jaren en bevestigt de positie van het Vastgoedbedrijf in het (gemeentelijk) krachtenveld. De kadernota is tevens de bestuurlijke afronding van de stille lasten problematiek rond gebouwen. Zoals het formaliseren van de lifecycle-benadering en de dynamische huisvestingsagenda tussen gemeente en onderwijsbesturen. In deze nota staan 11 kaders, waarmee maatschappelijke en bedrijfseconomische afwegingen tot stand komen, afspraken worden bevestigd en de ontwikkelrichting tot aan 2020 wordt uitgezet. 

Wat vindt u van onze website?