Skip to content

Groen

U herkent het vast wel: het onkruid in uw tuin is nog niet verwijderd of het staat er weer! Of u hebt uw gazon gemaaid en een week later is het wéér nodig. Datzelfde probleem ervaren onze aannemers op grote schaal met het onderhoud van het groen in de openbare ruimte. De gemeente Almere ontvangt daar momenteel veel meldingen over. Dat is begrijpelijk, want het groen in de openbare ruimte ligt er minder goed bij. Dat is grotendeels te verklaren. Dit jaar hebben we namelijk te maken met extreme groeiomstandigheden voor het groen: omdat het al heel vroeg in het voorjaar heel warm was en veel geregend heeft, groeide en groeit alles sneller dan we gewend zijn. De extra handen die dan nodig zijn is soms een probleem: het gaat om vakmensen die niet een-twee-drie beschikbaar zijn.

We doen ons uiterste best om de achterstand weg te werken. Tot het zo ver is vragen we uw begrip voor de eventuele ergernis en overlast die u ondervindt.’

Onderhoud Groen

Almere is een groene stad, zeker ten opzichte van andere steden van vergelijkbare omvang. Binnen een groen casco van dreven, busbanen en watergangen liggen parken, groene woonwijken en industrie- en kantorenparken. De vaak tijdelijke beboste omgeving dringt als park of groene long vaak tot ver in de bebouwde omgeving door.

Groenbeheer

Om te voorkomen dat de stad door de natuur wordt overgenomen wordt deze beheerd. Het beheer is zowel gericht op de speerpunten schoon, heel en veilig, als op ecologische ontwikkeling waar dat kan. De gemeente neemt het beheer en onderhoud van het openbaar groen serieus en voert deze taak zo goed mogelijk uit. Ook al kiezen we er soms voor om wat minder vaak of minder intensief te beheren.

Onkruidbestrijding

De gemeente Almere bestrijdt onkruid op verschillende manieren. In beplanting wordt gewied en geschoffeld om het onkruid te verwijderen. Op wegen en paden gebruiken we een mix van borstelen en warmte in de vorm van branden, heet water, stoom of een combinatie van deze drie. Hoe vaak we het onkruid bestrijden is afhankelijk van het weer, de ligging, bezonning en het gebruik van de weg. Bewoners moeten zelf de stoep voor hun woning en de achterpaden onderhouden. 

In Almere gebruiken we al sinds 1990 geen chemische onkruidbestrijding meer. Vanaf 2017 wordt dit ook landelijk doorgevoerd.

Samen groen

We streven allemaal naar een prettige woonomgeving in Almere. Daar zetten wij ons voor in, maar wij vragen ook uw hulp. Want een schoon en leefbaar Almere is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom vragen we u de stoep voor uw huis en het achterpad onkruidvrij te houden en zwerfvuil op te ruimen.

Meldingen

Heeft u vragen, klachten of meldingen over het onderhoud en beheer van het openbaar groen, laat het ons dan weten via de melding openbare ruimte.

Wat vindt u van onze website?