Direct naar paginainhoud

Afwisselend groen

Groen en water zijn altijd dichtbij in Almere. Maar groen is niet vanzelfsprekend. Door ziekten, plagen en klimaatverandering staat het soms onder druk. Om die druk te verminderen, brengen we meer afwisseling aan in het groen.

In 2022 hebben we al een begin gemaakt door op circa vijftien locaties in Almere het groen diverser te maken. Door meer verschillende soorten planten en bomen te planten langs fietspaden en in bossen en parken komt meer evenwicht in het ecosysteem van de stad. 

Ook dit jaar gaan we hier weer mee aan de slag. De komende weken gaan we extra bosjes en bomen aanplanten in de openbare ruimte en in bosvakken en zorgen voor meer geleidelijke overgang van gras naar bos met het soorten grassen, kruiden en bloemen (mantelzone). Ook eind 2023 worden nog bosjes, bomen geplant en mantelzones gemaakt. 

In elk stadsdeel wordt gekeken naar terreinen waar we ruimte hebben voor de verschillende invullingen. De soorten die we gebruiken hiervoor zijn over het algemeen inheemse soorten. Denk aan lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, hazelaar, Gelderse roos, tamme kastanje, linde, beuk en eik. Een van de soorten die in het assortiment zit is de wilde appelboom. De wilde appelboom komt steeds minder voor in Nederland en bij dit project is het een mooie gelegenheid deze boom ook te gebruiken.

Het groen versterken

We werken continue aan het behoud en het versterken van het groen in de stad. Bijvoorbeeld door het groen minder kwetsbaar te maken voor ziektes en plagen, zoals de eikenprocessierups en essentaksterfte. Het groen is nu vaak nog kwetsbaar, omdat bepaalde soorten oververtegenwoordigd zijn. Dat noemen we monocultuur. 

Waar gaan we planten?

In Almere Buiten worden in het Polderpark diverse bosjes aangeplant. In totaal komt er bijna een halve hectare bij. In de groenstrook tussen de Buitenring en de Bouwmeesterbuurt worden verschillende bomen geplant aanvullend op de bestaande bomen.

In Almere Stad worden ook op diverse plekken kleine bosvakken geplant; aan de Trekvogelweg nabij Schateiland in de Noorderplassen komt er ongeveer een halve hectare bos bij. Bij het Stagpad in Noorderplassen West planten we tegen de bestaande bosvakken mantelzones. Bij de entree vanaf de Hogering naar Noorderplassen West komen ook mantelzones bij.

In Almere Haven komen bij een grasveldje nabij de Redemark/Hofmark diverse bomen. Zo ook tussen de Lange Wetering en Hofmark/Sportmark. Het zijn vooral bomen met vruchten, zoals tamme kastanje, noten-, appel- en perenbomen en kersenbomen. Nabij het Boomkruinpad bij de Wilgengriend wordt een mantelzone geplant langs een bestaand bosvak. Tussen de Oostgriend en de Waterlandse tuinen komt een stuk bos bij van meer dan een halve hectare.

Geleidelijke overgang van gras naar bos

We verbeteren de overgang tussen bos en gras door overgangsbeplanting toe te voegen. Een meer geleidelijk verloop van gras naar bos zorgt voor een grotere rijkdom aan planten en dieren. Veel soorten zijn afhankelijk zijn van dit soort bosranden, en sommige dieren komen zelfs uitsluitend op deze plekken voor. Zo’n geleidelijke overgang ziet er vaak ook fraaier en kleurrijker uit dan de huidige situatie.

Mantel/zoom vegetatie

Mantel/zoom vegetatie is de overgangsbeplanting van bos naar lage beplanting, zoals een grasveld. In het ideale geval bestaat dit uit een wat lagere zoom, van ruig gras met kruiden en bloemen bijvoor­beeld, en aansluitend een wat hogere deel met struiken langs het bos.

De soorten grassen, kruiden en bloemen die we zaaien in de overgangszone passen goed bij de soorten die van nature in het bos te vinden zijn; ze worden per locatie speciaal uitgezocht.

Meer divers groen in 2023

Polderpark, bosaanplant
Bouwmeesterbuurt – Hogering, bomen
Molenbuurt, bomen
Schateiland, bosaanplant
Stagpad, Noorderplassen West, mantelvegetatie
Entree Noorderplassen West – Hogering, mantelvegetatie
Redemarkt – Hofmark, bomen
Lange Wetering – Sportmark, bomen
Boomkruiperpad – Wilgengriend, mantelvegetatie
Oostgriend – Waterlandse tuinen, bosaanplant

Meer divers groen in 2022

Beatrixpark, bloemrijk grasland
Beatrixpark, mantel/zoom vegetatie
Hannie Schaftpark, mantel/zoom vegetatie
Kalenderweg, bosaanplant
Lumièrepark, mantel/zoom vegetatie
Laterna Magikapark, mantel/zoom vegetatie
Joop den Uylpark, mantel/zoom vegetatie
Sportpark De Korver, bosaanplant
Spoorbaanpad, bloemrijk grasland
Ecologische verbindingszone,
Vliegerpark, mantel/zoom vegetatie
Vliegerpark, bosaanplant
Vliegerpark, zilveresdoorn
Klavergriend, mantel/zoom vegetatie 
Watersnipweg, bloemrijk grasland

Bloemrijk grasland

Bloemrijk grasland bestaat uit grassen en meerjarige bloemen en kruiden. Bloemrijke graslanden zijn goed voor de biodiversiteit en zien er ook nog eens mooi uit. Daarnaast spelen ze ook een rol bij de natuurlijke (duurzame) bestrijding van ziekten en plagen zoals de eikenprocessierups, omdat ze plek bieden aan meer natuurlijke vijanden.

Op een aantal plekken in de stad willen we monotoon grasland gaan omvormen naar bloemrijk grasland met inheemse kruiden. Daarvoor gaan we deze graslanden inzaaien met speciale kruidenmengsels. Dit doen we in het Cascadepark, het Beatrixpark en langs de Watersnipweg. Op de wat langere termijn gaan we ons ook richten op aanpassingen in het beheer, zoals minder maaien en het aanpassen van maaimethoden.

Bomen ecologisch beheren

Individuele bomen kunnen een grote natuurwaarde hebben voor veel andere soorten flora en fauna. Daarom is het goed om te bekijken of een boom behouden kan blijven wanneer hij bijvoorbeeld door ouderdom gebreken gaat vertonen. Soms kunnen die gebreken gevaarlijke situaties opleveren. Alleen snoeien is dan niet voldoende. In het verleden werd dan vaak gekozen voor drastische maatregelen: kappen van de hele boom of alleen de stam laten staan. Dan gaat veel ecologische waarde verloren.

Er zijn ook manieren om bomen natuurvriendelijker te beheren, bijvoorbeeld door breuksnoei toe te passen. Daarmee boots je na wat er in de natuur gebeurt; in plaats van te zagen, breek je takken af zoals bij een storm gebeurt. Zo kan een boom veilig oud worden zonder dat zijn ecologische waarde verloren gaat.

Natuurvriendelijk beheer kan worden toegepast als de kans zich voordoet. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een zilveresdoorn in het Vliegerpark. Dit is een boom die op korte termijn zorg nodig heeft, de plakoksel van de boom staat open en dreigt uit te scheuren. Deze boom biedt een mooie kans om te beginnen met ecologisch boombeheer.

Bos aanplanten

De bossen van Almere die in het verleden zijn aangelegd hebben zich snel ontwikkeld. Maar door te weinig diversiteit aan soorten heeft het bos zwaar te lijden onder de essentaksterfte.
Op een aantal plekken willen we nieuw en diverser bos ontwikkelen door het omvormen van gras naar bos. Een samenwerking met de stichting Trees for All maakt het mogelijk om in 2022 nieuw bos aan te planten.

In 2022 is voor de nieuwe bosaanplant gekozen voor vier specifieke locaties: een grasstrook aan de zuidkant van het Vliegerpark, de ecologische verbindingszone ‘De Steiger’, sportpark De Korver en een groenstrook langs de Kalenderweg. Op deze plekken wordt een divers en gemengd loofbos aangeplant, per locatie in een andere mix van grotendeels inheemse soorten.

Goed voor de natuur

Naast het uitvoeren van de maatregelen op korte termijn, werken we ook aan een standaard aanpak voor het diverser maken van groen in de stad. Dat doen we door de filosofie en de werkwijze van ecologisch beheer in te bedden in onze reguliere beheerplannen. Ecologisch beheer is beter voor de natuur.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening