Skip to content

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte is een schimmelziekte. Door de wind verspreiden de schimmelsporen zich door de lucht naar andere essen. Hierdoor raken heel veel essen besmet. De ziekte is niet te bestrijden of te voorkomen. We verwachten dat uiteindelijk ongeveer 90% van alle essen ziek wordt. Essentaksterfte is niet schadelijk voor mensen, dieren en andere boomsoorten.

 

Hoe is essentaksterfte te herkennen?

De naam zegt het al, de ziekte is te herkennen aan dode takken. Hieraan groeien geen bladeren meer. Soms heeft een boom een paar kale takken en verder nog veel takken met bladeren eraan. Op ongebruikelijke plekken komen nieuwe takken met bladeren, bijvoorbeeld aan de onderkant van de takken.

 

Bomen verwijderen

We controleren de essen in Almere regelmatig. We bekijken dan of ze zijn aangetast door essentaksterfte en in welke mate.  Afhankelijk van de aantasting  en de plaats waar ze staan bepalen we wat we gaan doen en wanneer. We willen Almere zo groen mogelijk houden. Dit betekent dat we op sommige plekken de zieke essen eerst snoeien en op andere plekken de  zieke essen  meteen verwijderen. Waarschijnlijk moeten  we de essen die we snoeien, later alsnog verwijderen. Bomen die we gaan verwijderen markeren we met een stip en lint. Het verwijderen van de essen gebeurt alleen als het echt nodig is. Almeerders die in de buurt wonen van een zwaar aangetaste, zieke es, informeren we per brief en mogen in veel gevallen meedenken over nieuwe bomen.

Nieuwe bomen

Op veel plekken waar we zieke essen verwijderen, planten we ook weer nieuwe  bomen terug. Dit kan in het begin een kaal gezicht zijn. Het duurt een aantal jaren voordat een boom echt groot is. Soms kunnen we niet meteen bomen terug planten. Omdat bewoners bijvoorbeeld nog mogen meedenken over nieuwe bomen in hun buurt. Niet voor alle essen die we verwijderen planten we nieuwe bomen terug. Dit is afhankelijk van de plek, ruimte en hoeveelheid bomen die er nu staat. 

Almeers bomenregister

Soms kunnen we volwassen bomen uit ons Almeers bomenregister halen om te planten. Dit zijn bomen die op een andere plek in Almere zijn weggehaald om ruimte te maken voor de achterblijvende bomen. Die kunnen dan weer beter groeien. We hergebruiken de weggehaalde bomen als het ware op de plek waar eerst een zieke es stond. In plaats van nieuwe jonge bomen uit een kwekerij, planten we dan mooie grote bomen die we anders moeten verwijderen.

Bomen van Staatsbosbeheer

In Almere staan veel essen. Niet alle essen zijn in het bezit van de gemeente. Ook onder andere Staatsbosbeheer bezit veel essen, met name in de bossen rondom Almere. Helaas komt ook daar essentaksterfte voor. Op de website van Staatsbosbeheer staat meer informatie over hun aanpak en waar zij bomen verwijderen. 

Andere partners

De bomen in Almere zijn niet alleen van de gemeente Almere. Ook de Provincie Flevoland, Flevolandschap en Staatsbosbeheer zijn eigenaren van bomen en dus ook van zieke essen. Zij gebruiken hun eigen communicatiemiddelen.

 

Wat vindt u van onze website?