Skip to content

Locaties onderhoud bomen

Locaties onderhoud bomen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de locaties waar er de komende periode onderhoud plaats gaat vinden aan bomen en overig groen. Boven ieder tabel ziet u wie er verantwoordelijk is voor welk onderhoud.

Locatie

Aanleiding

Werkzaamheden

Planning

Johnsonspad (langs de Bouwmeesterbuurt, Faunabuurt en Landgoederenbuurt) Vervangen populieren Populieren verwijderen en nieuwe bomen planten. Zie tekening 1, tekening 2 en tekening 3. in 3 fases. Fase 1 start begin 2020
Godendreef Planten verschillende soorten bomen Verschillende soorten bomen planten. Zie tekening 1, tekening 2, tekening 3 en tekening 4. Eind 2019- begin 2021
Lumierepark Verwijderen bomen en struiken voor aanleg Weerwaterbrug Ruimte maken voor aanleg Weerwaterbrug. Zie tekening. Januari 2020
Jakob van Maerlantstraat Verwijderen populieren Ruimte maken zodat de bomen die blijven staan meer licht krijgen en ruimte om te groeien februari/ maart 2020
Hogering verwijderen populieren Populieren worden zwakker naarmate ze ouder worden. veel top- en takbreuk. Kan voor onveilige situaties zorgen eind januari 2020

Brikweg

Bomenonderhoud. Zie ook kaartje. En tekening 1 en tekening 2.

Verwijderen bomen en planten nieuwe bomen.

2019/ 2020

 Koning Willem Alexander Wetering t.h.v. Center Point

  Verwijderen populieren

 Populieren verwijderen zodat de bomen die blijven staan meer licht en ruimte krijgen om te groeien 

 jan/ feb 2020

 Strubbenweg en Palmpolstraat   Verwijderen populieren

Bomen zijn gevoelig voor top- en takbreuk. Kan voor onveilige situaties zorgen. Bomen geven overlast.

Nieuwe bomen planten

 

Bomen verwijderen januari 2020

Bomen planten eind 2020 

Hagevoortdreef

Eikenomen voorbereiden op verplanting naar nieuwe plek.

Verwijderen eikenbomen.

Eikenbomen staan te dicht op de woningen en belemmeren elkaar in groei. Zie tekening 1, tekening 2, tekening 3, tekening 4 en tekening 5.

Eikenbomen voorbereiden jan tot najaar 2020.

Verplanten en verwijderen eikenbomen najaar 2020/ begin 2021

Koning Willem-Alexanderwetering thv Hartekruidpad 27 noodkap ivm veiligheid verwijderen van één boom 8 mei 2020
J. Duikerstraat Vervangen bomen. Zie ook kaartje Verwijderen bomen en planten nieuwe bomen. Uitgesteld tot voorjaar 2021 
Achter Madernastraat 111 Boom is moedwillig beschadigd Snoeien van dode takken Eind mei/begin juni 2020
Wat vindt u van onze website?