Skip to content

Tussen de Vaarten - Carel Willinklaan/ Therese Schwartzestraat

Almere heeft veel groene plekken: bossen en parken waar gevarieerde bomen en struiken staan, die aantrekkelijk zijn voor bewoners, vogels en insecten. We inspecteren alle bomen regelmatig en kijken waar onderhoud nodig is. Ook In de bosvakken bij de Carel Willinklaan en Therese Schwartzestraat.

In de bosvakken staan populieren. Populieren worden zwakker naarmate ze ouder worden. Ze zijn gevoelig voor top- en takbreuk. Uiteraard willen we voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Daarom gaan we de populieren verwijderen.

Ook verwijderen we bomen die beschadigd zijn door storm. Eerder zijn hier al bomen omgewaaid en grote takken afgebroken. De bosvakken gaan we daarom opnieuw inrichten. Het verwijderen van de bomen gebeurt alleen als het echt nodig is.

Het hout van de bomen die we verwijderen laten we grotendeels liggen. We verwijderen dit op een later moment, zodat we de bodem nu niet stuk rijden. 

We planten ook weer nieuwe bomen terug. We planten verschillende soorten bomen. Er komen weer populieren terug, maar ook iepen, sierkers, beukenbomen en esdoorns. Maar ook bomen met eetbare vruchten en noten zoals zoete kers, notenbomen en tamme kastanjes kastanjes.

Waar gaan we aan het werk?

Wat vindt u van onze website?