De gemeente Almere moet de komende jaren bezuinigen om de gemeente financieel gezond te houden. Dat heeft vooral te maken met stijgende kosten van verschillende gemeentelijke taken. Dat is niet leuk, maar wel nodig. We willen namelijk dat ook toekomstige generaties kunnen vertrouwen op de gemeente. Iedereen moet daarin zijn steentje bijdragen. Daarom maken we keuzes om minder geld uit te geven. Dit heeft ook gevolgen voor de openbare ruimte en het onderhoud daarvan. Uiteraard zorgen we ervoor dat de openbare ruimte veilig is.

Werkzaamheden later doen

Sommige werkzaamheden zullen we daarom later gaan doen. Een aantal grote ingrepen in de openbare ruimte stellen we uit tot op zijn vroegst 2022. Het gaat dan vooral om onderhoud aan wegen, bosplantsoenen en vervangingen van lichtmasten en verkeersregelinstallaties en speelplekken. Ook stellen we het groot onderhoud in Muziekwijk en De Marken en De Hoven uit. Op die plekken doen we wel wat nodig is om de openbare ruimte veilig te houden. Nieuwe of opnieuw in te richten woningbouwgebieden maken we zo dat er minder onderhoud in de toekomst nodig is.

Effficiënt werken

Vanuit ons vakmanschap kijken we naar hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Ook evalueren we voortdurend en zetten slimme oplossingen in. Toch zullen de bezuinigingen op het beheer zichtbaar en merkbaar zijn in de stad. Uiteraard gaan we daarbij zorgvuldig om met alles wat we in de openbare ruimte beheren en willen behouden, zoals onze bruggen, bomen en wegen. Onze stad veilig en leefbaar houden is en blijft onze prioriteit. We moeten daarin wel keuzes maken die helaas door de stad worden gevoeld.