Skip to content

Gevolgen voor groen

Keuzes in beheer: wat betekent dit voor het groen?

Groen zit Almere in de genen en bij het ontwerp van de stad is er nadrukkelijk voor gekozen groen een belangrijke rol te geven. Het groen is dan ook een kernkwaliteit van Almere en dat willen we graag zo houden. Het beheer en onderhoud van bomen, plantsoenen en gras kost uiteraard geld. We moeten bomen en struiken snoeien, onkruid op verharding verwijderen en gras maaien. Daarnaast moeten we bomen inspecteren op veiligheid (vanwege het risico op brekende en vallende takken) en op ziektes en plagen. 

Minder snoeien en onkruid wieden

Ondanks dat we het groenonderhoud bijzonder efficiënt uitvoeren gaat er veel geld in om en moeten we keuzes maken. De gevolgen van die keuzes ziet u in de stad. We snoeien minder vaak , waardoor de uitlopers aan bomen en heggen langer worden. Ook verwijderen we minder vaak het onkruid tussen de straatstenen. Op andere plekken kijken we waar we bestaand groen kunnen vervangen door groen dat minder onderhoud vergt. Zo gaan we in plantsoenen waar veel onkruid groeit de planten weghalen en gras inzaaien. Gras maaien doen we nog wel maar minder, waardoor het langer wordt. 

Links bomen met weinig uitlopers; rechts een boom met veel uitlopers. Foto's: Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte CROW
Links bomen met weinig uitlopers; rechts een boom met veel uitlopers.
Links een haag met weinig uitlopers; rechts een haag met veel uitlopers. Foto's: Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte CROW
Links een haag met weinig uitlopers; rechts een haag met veel uitlopers.
Links een straat met weinig onkruid tussen de straatstenen; rechts een straat met veel onkruid tussen de straatstenen. Foto's: Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte CROW
Links een straat met weinig onkruid tussen de straatstenen; rechts een straat met veel onkruid tussen de straatstenen.
 
Wat vindt u van onze website?