Skip to content

Gevolgen voor speeltoestellen

Keuzes in beheer: wat betekent dit voor speeltoestellen?

Op dit moment staan speeltoestellen vaak verspreid over de wijken: een glijbaantje in de straat of een klimtoestel in een hofje.  De gemeente gaat speeltoestellen meer bij elkaar zetten. Een grotere speelplek zorgt er namelijk voor dat kinderen langer en met meer plezier spelen. We zorgen er zo veel mogelijk voor dat zo’n grotere speelplek centraal in de wijk ligt. Dit kan ook een schoolplein zijn. Bij de verdeling van speeltoestellen houden we rekening met het aantal kinderen in de buurt.

Tegelijkertijd moeten we goed kijken hoe we ons geld uitgeven, en dat heeft ook gevolgen voor speeltoestellen. We moeten extra kritisch kijken of we een kapot speeltoestel vervangen of helemaal weghalen. Dat betekent dat de komende jaren veel kleine speelplekken zullen verdwijnen.

Wat vindt u van onze website?