Direct naar paginainhoud

Rioleringsprojecten

 • IBOR000014 RIO - Afstroom problematiek riolering Waterwijk 2C89 Almere Stad
 • IBOR000038 RIO - Afstroomproblematiek riolering Voorstraat e.o. Almere Haven
 • IBOR000039 RIO - Verwijderen persleiding Markerkant Almere Stad
 • IBOR000041 RIO - Vervangen vacuĆ¼msysteem Almeerderzand Almere Poort
 • IBOR000278 RIO - Rioolvervanging de Marken Almere Haven
 • IBOR000350 RIO - Vervangen rioolgemaal 261_2 Dagenweg Almere Buiten
 • IBOR000364 RIO - Afstroomproblematiek riolering Theehuisje Almere Stad
 • IBOR000703 RIO - Aanleggen drainage in LumiĆØrepark Filmwijk Almere Stad
 • IBOR000718 RIO - Vervangen lijngoten in chinees graniet Stad Centrum Almere Stad
 • IBOR000830 RIO - Bijdrage klimaatadaptatie GO de Marken Almere Haven
 • IBOR000894 RIO - Vervangen gemaal Ouverture door boostergemaal Almere Stad
 • IBOR001119 RIO - Vergroten vuilwaterberging Gooisekant 224_4 Almere Stad
 • IBOR001124 RIO - Vervangen duikers Almere Stedelijk
 • IBOR001139 RIO - Vervangen riolering stationsgebied centrum Almere Stad
 • IBOR001206 RIO - Vuilwaterberging pocketpark Almere Centrum Almere Stad
 • IBOR001216 RIO - Vervangen ontluchters en afsluiters persleidingen Stedelijk

Voorziening herstelprojecten riolering 2021

 • IBOR RIO - Renovatie putten riool Kerkgracht Marktgracht Almere Haven
 • IBOR000153 RIO - Renovatie riool De Vaart 3Z3 Almere Buiten
 • IBOR000162 RIO - Renovatie rioolgemaal 212_0 Almere Haven
 • IBOR000423 RIO - Bijdrage aan GO (kolken en putkoppen) Almere Stad
 • IBOR000424 RIO - Rioolherstel na inspectie Almere Stad
 • IBOR001003 RIO - GO gemalencontract Stedelijk
 • IBOR001083 RIO - Renovatie rioolgemaal 251_0 Staalstraat Almere Buiten
 • IBOR001089 RIO - Renovatie rioolgemaal 223_2 Almere Stad
 • IBOR001090 RIO - Renovatie rioolgemaal 226_0 en 229_0 Almere Stad
 • IBOR001125 RIO - Groot onderhoud sloten en greppels Almere Stedelijk

Programmering jaren 2022 e.v.

 • IBOR000383 RIO - INF - Verbetering waterafvoer waterpasserende verharding Almere-Poort Almere Poort
 • IBOR000423 RIO - Bijdrage aan GO (kolken en putkoppen) Almere Stad
 • IBOR000424 RIO - Rioolherstel na inspectie Almere Stad
 • IBOR000890 RIO - Renovatie rioolgemaal 224_1 Kabelstraat Gooisekant Almere Stad
 • IBOR001003 RIO - GO gemalencontract Stedelijk
 • IBOR001125 RIO - Groot onderhoud sloten en greppels Almere Stedelijk
 • IBOR000014 RIO - Afstroom problematiek riolering Waterwijk 2C89 Almere Stad
 • IBOR000150 RIO - Aanbrengen extra persleiding 219_0 Almere Haven
 • IBOR000278 RIO - Rioolvervanging de Marken Almere Haven
 • IBOR000392 RIO - Verlengen persleiding 213_0 naar 210_0 Almere Haven
 • IBOR000718 RIO - Vervangen lijngoten in chinees graniet Stad Centrum Almere Stad
 • IBOR000830 RIO - Bijdrage klimaatadaptatie GO de Marken Almere Haven
 • IBOR001120 RIO - Vervangen schakelkasten Stedelijk
 • IBOR001124 RIO - Vervangen duikers Almere Stedelijk
 • IBOR001216 RIO - Vervangen ontluchters en afsluiters persleidingen Stedelijk 

PDF-versie opvraagbaar

Op deze pagina staan alle rioleringsprojecten. Een PDF-versie met daarin alle geprogrammeerde projecten voor 2021-2024 met kaarten, is op te vragen door een e-mail te sturen naar info@almere.nl ovv MPBA 2021-2024.

Lijst van afkortingen

GOW - Groot onderhoud woonwijken en bedrijventerreinen
GRN - Groen
INF - Infra
KW - Kunstwerken
OVL - Openbare verlichting
SPL - Spelen
VRI - Verkeersregelinstallaties
VRI-SA - Verkeersregelinstallatie stadsafsluiting
WAT - Water

Illustratie Almere skyline
Jouw mening