Direct naar paginainhoud

Kinderen meer laten spelen

Wil je jouw kinderen meer laten spelen in de buurt? Wij geven wat tips om het in jouw buurt te laten slagen.

1. Organiseer draagvlak voor uw ideeën

Zorg dat zoveel mogelijk buurtbewoners achter je ideeën staan. Vraag ook of zij bereid zijn je te helpen bij de uitvoering. Andere buurtbewoners kunnen flinke overlast ervaren van spelende kinderen. Daarom hebben de bewoners die het dichtstbij wonen de grootste stem. Verzamel handtekeningen van de direct aanwonenden.

Denk wel aan het speelbeleid van de gemeente. Zoals een speellandschap in de vorm van glooiingen, boomstammen, keien, muurtjes, bosjes, enzovoort. De gemeente plaatst geen speelelementen; dat doen de bewoners zelf. Een speelelement is iets waar kinderen op kunnen spelen, zoals een speelheuvel, klimboom, glijbaan of wip.De speelelementen moeten voldoen aan de eisen (NEN76 en NEN77) en de bewoners beheren ze. Bekijk enkele inspirerende voorbeelden.

3. Bedenk hoe en wie wat doet

Spreek samen af hoe je aan materialen komt én wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren en beheren. Jij en de buurtbewoners spelen een grote rol om de plannen voor elkaar te krijgen. De gemeente kan ondersteunen, bijvoorbeeld met de klusbus en materialen. Wij vragen je om ons mee te helpen in het onderhoud. Denk hierbij aan het opruimen van zwerfafval, snoeien van bosjes, vegen van verhardingen, enzovoort. Daar maken we samen afspraken over.

Je kunt met de gemeente overleggen als er een concreet plan is, als je weet wat de bewoners zelf gaan doen en waar nog hulp nodig is van de gemeente. Wij helpen bij het vervolmaken van de plannen en maken afspraken over de uitvoering en het beheer.

5. Plan de uitvoering

Na het overleg plannen we gezamenlijk een afspraak voor de uitvoering.

6.  Nog één laatste controle

Na de uitvoering controleren wij of alles veilig is en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. We bespreken onveilige situaties met jou.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening