Skip to content

Kinderen meer laten spelen

Tips om kinderen meer te laten spelen in de buurt

Wilt u uw kinderen meer laten spelen in de buurt? Lees onderstaande tips om het in uw buurt te laten slagen:

1. Organiseer draagvlak voor uw ideeën

Zorg dat zoveel mogelijk buurtbewoners achter uw ideeën staan. Vraag ook of zij bereid zijn u te helpen bij de uitvoering. Andere buurtbewoners kunnen flinke overlast ervaren van spelende kinderen. Daarom hebben de bewoners die het dichtstbij wonen de grootste stem. Verzamel handtekeningen van de direct aanwonenden.

2. Maak plannen met uw buurtbewoners

Denk wel aan het speelbeleid van de gemeente. zoals een speellandschap in de vorm van glooiingen, boomstammen, keien, muurtjes, bosjes, enzovoort. De gemeente plaatst geen speeltoestellen; dat doen de bewoners zelf. De toestellen moeten voldoen aan de eisen (NEN76 en NEN77) en de bewoners beheren deze. Bekijk enkele inspirerende voorbeelden.

3. Bedenk hoe en wie wat doet

Spreek samen af hoe je aan materialen komt, én wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren en beheren. U en de buurtbewoners spelen een grote rol om de plannen voor elkaar te krijgen. De gemeente kan ondersteunen, bijvoorbeeld met de klusbus en materialen. Wij vragen u om ons mee te helpen in het onderhoud. Denk hierbij aan het opruimen van zwerfafval, snoeien van bosjes, vegen van verhardingen, enzovoort. Daar maken we samen afspraken over.

4. Overleg de plannen met de gemeente

U kunt met de gemeente overleggen als er een concreet plan is, als u weet wat de bewoners zelf gaan doen en waar nog hulp nodig is van de gemeente. Wij helpen bij het vervolmaken van de plannen en maken afspraken over de uitvoering en het beheer.

5. Plan de uitvoering

Na het overleg plannen we gezamenlijk een afspraak voor de uitvoering.

6.  Nog één laatste controle

Na de uitvoering controleren wij of alles veilig is en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. We bespreken onveilige situaties met u.

Speelaanleidingen
Wat vindt u van onze website?