Skip to content

Nieuw speelbeleid

Kinderen die spelen op het Speeleiland in Almere Buiten

Bewegen is gezond, dat weten we allemaal. Het zorgt ervoor dat we lichamelijk fitter zijn en minder stress hebben, waardoor we ons prettiger voelen. Als gemeente Almere vinden we het belangrijk dat iedereen buiten kan bewegen. Van spelende kinderen via skatende jongeren en naar-het-werk-fietsende volwassenen tot hardlopende senioren (en iedereen daar tussenin).

‘Samen op avontuur’ heet onze nieuwe visie op spelen en bewegen in Almere. Spelen is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Bewegen is voor alle leeftijden. Onze groene stad biedt hiervoor een prachtig decor.

Op 11 april heeft de gemeenteraad ingestemd met nieuw beleid voor de openbare speel- en beweegruimte. Daarbij is onder meer gekeken naar aantrekkelijke plekken om samen te spelen, een openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen en bereikbaarheid. De inbreng van bewoners is hierin meegenomen. Ook het bedenken, ontwerpen en beheren doen we samen.

Voor kinderen is spelen veel meer dan spel en beweging. Ze ontwikkelen motorische en sociale vaardigheden die later belangrijk zijn. Zoals risico’s inschatten, bouwen, oplossingen verzinnen en materiaalkennis. Als de buurt een oogje in het zeil houdt, kunnen kinderen met takken uit het groenbeheer een hut bouwen. Daarnaast hebben jongeren een eigen plek nodig. Daarom willen we voldoende sport- en ontmoetingsplekken voor ze hebben. Voor volwassenen leggen we fiets- en wandelpaden en knooppunten aan, en stimuleren ze om vaker en langer naar buiten te gaan, individueel of samen. Veilige routes naar school, werk of recreatie.

Veiligheid voorop

Er kan dus heel veel in Almere. Wij verzorgen de basis en u de plus. U mag bijvoorbeeld tijdelijke speelattributen gewoon meenemen naar buiten. Mits u hier zelf zicht houdt en u dit later ook weer opruimt.

De veiligheid

Daarbij vormt veiligheid een belangrijk onderdeel. Kinderen mogen zich best eens stoten of een schram oplopen. Blijvend letsel willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom mag u geen speelattributen van minder tijdelijke aard in de openbare ruimte plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan speeltoestellen die verankerd staan in de grond, een trampoline, een zwembad of een boomhut. U kunt er namelijk niet altijd bij zijn. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Samen voor meer speelherinneringen

Wanneer u voor de langere termijn meer speelgelegenheden in de buurt wilt, denken wij graag met u mee.

Lees de tips om samen met de buurt te helpen om kinderen meer te laten spelen.

Wat vindt u van onze website?