Toekomst van Beheer

STADSVERNIEUWERS - DE TOEKOMST VAN HET BEHEER

Vrijdag 9 maart lanceerde de gemeente Almere een eenmalige publicatie over de toekomst van het beheer: ‘Stadsvernieuwers’. De publicatie markeert de start van een nationaal debat over de rol van techneuten en beheerders bij stedelijke vraagstukken.

Steden krijgen te maken met grote vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffenschaarste,  gezondheidsvraagstukken, etc.  De komende decennia staan steden voor enorme vervangingsopgaven. Deze vervangingsopgave is een grote kans voor vernieuwing. Er zijn verschillende kansen waaronder het beter benutten van grondstoffenstromen in de stad en de verbinding met de sociaalmaatschappelijke opgaven. Kansen om gebieden gasloos te maken, klimaatadaptief of circulair. Of om een meer bij de bevolking passende openbare ruimte te realiseren. De vervangingswerken genereren veel werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.


Beheerorganisaties hebben de investeringsmiddelen en de kennis om deze vraagstukken op te lossen. Maar dan moeten ze wel meer het initiatief durven nemen in stedelijke vernieuwingsprocessen, meer integraal en strategisch handelen en meer het podium pakken.

De beheerder niet als behouder maar als stadsvernieuwer!

Op 22 november 2018 zijn tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare in Almere de plannen gepresenteerd voor een nieuwe leerstoel “Managing Public Space” aan de Wageningen Universiteit.Hiermee krijgt het mooie, belangrijke en ook complexe vakgebied beheer openbare ruimte eindelijk de erkenning die het verdient! De leerstoel zal een impuls geven aan de doorontwikkeling van het beheer van de openbare ruimte, waardoor het een sleutelpositie kan vervullen om Nederland klaar te stomen maken voor de toekomst.