Skip to content

Water

Eerste Kenniscafé Flevoland voor ‘groene’ ondernemers

Op 25 en 28 november organiseren NL Greenlabel en Stichting Steenbreek namens de zes gemeenten in Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland de eerste van een reeks kenniscafés binnen het thema  klimaatadaptatie.

De hevige piekbuien, perioden van droogte en teruggang in biodiversiteit laten zien dat het roer om moet en dat kan met de toekomstbestendige tuin. Maar wat is een toekomstbestendige tuin? Dit kenniscafé richt zich speciaal op ondernemers die betrokken zijn bij de inrichting van tuinen zoals hoveniers, kwekers, maar ook steenleveranciers en tuincentra.  Het wordt een afwisselende avond waarin kennisuitwisseling centraal staat. Ondernemers uit Almere zijn van harte uitgenodigd om deze Kenniscafés bij te wonen.

Wanneer:

-       Maandag 25 november van 17.00-21.00 uur, Gemeentehuis in Emmeloord

-       Donderdag 28 november van 17.00-21.00 uur, De Beleving in Zeewolde

Deelname is gratis. Ondernemers kunnen zich opgeven via kenniscafeflevoland@gmail.com. Daarna ontvangen zij een bevestiging en het uitgebreidere programma van het Kenniscafé Flevoland.

Toekomstbestendige tuin

Dit eerste Kenniscafé staat in het teken van een toekomstbestendige tuin. Diverse sprekers geven inspiratie en delen hun kennis op het gebied van water, bodem, verharding en wateroplossingen. Verder krijg je als ondernemer antwoord op zaken als: Wat kan groen betekenen voor het koelen van de omgeving? En hoe kan ik werk maken met de toekomstbestendige tuin?

De keynote spreker is Mirko van Ingen, adviseur van Groen en Blauw. Hij is bekend om zijn presentaties en workshops voor klimaatbestendige tuin. Ook is hij auteur van het rapport  'Door de tegels de tuin niet meer zien' van Samen Klimaatbestendig.

Daarnaast is er een Pitchcarrousel van diverse sprekers met praktisch oplossingsrichtingen: Water2Keep, Rain(A)Way, Innogreen, Stichting Steenbreek en Donker Groep / GildenGroen 

De zes gemeenten in Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland faciliteren deze reeks Kenniscafés.

Klimaatverandering in Flevoland nu al merkbaar

Ons klimaat verandert. Extreme buien komen vaker voor, de temperaturen stijgen en droogte zorgt regelmatig, zeker in 2018, voor problemen. Het KNMI heeft, in opdracht van het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF), de feiten op een rij gezet. Het onderzoek geeft inzicht in het huidige klimaat in Flevoland en hoe het klimaat in Flevoland zich in de toekomst mogelijk zal ontwikkelen. De overheden in Flevoland gebruiken deze informatie als bron om knelpunten in het gebied te bepalen en plannen te ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van steden en dorpen.

Uitkomsten

De veranderingen in het klimaat zijn nu al merkbaar. En ook al is Nederland een klein land, het klimaat verschilt al in de verschillende regio’s. Voor het onderzoek in Flevoland heeft het KNMI gebruik gemaakt van neerslagstations en meteostations in ons gebied. Een paar feiten en cijfers uit het onderzoek van het KNMI:

  • Sinds 1991 steeg de gemiddelde temperatuur met circa 1 graad Celsius in Flevoland.
  • Het aantal zomerse dagen (25 °C of warmer) laat een stijgende trend zien. In 2018 waren er 49 zomerse dagen in Lelystad; gemiddeld zijn het er 21 per jaar.
  • De kans op een hittegolf wordt steeds groter.
  • De opwarming van het klimaat leidt tot een langer groeiseizoen en daarmee ook tot verlenging van het aantal ‘allergie dagen’ voor hooikoortspatiënten.
  • De jaarlijkse hoeveelheid neerslag is in Flevoland met 20 % toegenomen sinds 1951.
  • Door het opwarmende klimaat neemt de hoeveelheid waterdamp in de lucht toe. Daardoor neemt niet alleen de hoeveelheid maar ook de kans op extreme neerslag toe.

Stresstesten

Op basis van alle uitkomsten is het belangrijk om samen met gemeenten te kijken waar zich knelpunten voordoen op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Dit doen we door zogenaamde ‘stresstesten’. Met gebruik van computermodellen kunnen we inventariseren wat lokaal de effecten zijn van het veranderende klimaat. Dit is in een aantal gemeenten al gebeurd. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie  is afgesproken dat in 2019 alle gemeenten de stresstest hebben uitgevoerd.

Naar boven

Voorbeeld van een hittestress kaart van Almere Haven. Grote bomen zorgen voor verkoeling aan de randen van de wijk. Gebouwen, wegen en straten laten de wijk juist opwarmen.

Klimaatatlas Almere

Een van de vier doelstellingen van het Waterplan Almere is dat we zorgen voor een klimaatbestendige leefomgeving. In Almere hebben we dan ook al stresstesten uitgevoerd. De resultaten hiervan staan op de Klimaatatlas Almere

Bij projecten in de openbare ruimte houden we rekening met de resultaten van de stresstesten. Als uit de stresstest blijkt dat er veel water blijft staan op bepaalde locaties gaan we na of dit bijvoorbeeld naar een groenstrook geleid kan worden. Op locaties waar op warme dagen veel hitte ontstaat, zoeken we naar mogelijkheden voor meer schaduwrijk groen in de wijk.

Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF)

Het KAF, het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland, bestaat uit GGD Flevoland, Rijkswaterstaat Midden Nederland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland. Gezamenlijk werken deze partijen aan klimaatadaptie. Dit betekent dat we samenwerken om effecten van klimaatverandering in Flevoland zoveel mogelijk te verkleinen.

Naar boven

Waterplan Almere

Almere is een ‘Stad van het zuiverste water’. Een stad die water omarmt als een bron van leven, plezier en economie. Een stad die steeds beter duurzaam weet om te gaan met alle kringlopen van hemelwater, oppervlaktewater, bodemwater en afvalwater. Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben de koers voor de inrichting en het beheer uitgezet in het Waterplan 2017-2022. De gezamenlijke ambitie is om Almere verder te versterken als een ondernemende, klimaatbestendige en veelzijdige waterstad.

Download

Wat vindt u van onze website?