Regenwaterproject

Regenwaterproject Almere

Wanneer het regent in Almere, stroomt het regenwater voor een groot deel over daken en straten. Via dakgoten en kolken wordt het water opgevangen in het riool. In Almere is een gescheiden rioolstelsel. Afvalwater stroomt via afvalwaterrioolbuizen naar de afvalwaterzuivering. De regenwaterrioolbuizen zijn uitsluitend bestemd voor regenwater.

Het regenwaterriool brengt het water naar de grachten en plassen in de stad. Het afstromende hemelwater wordt dus voor een belangrijk deel geloosd op het oppervlaktewater. Welke invloed het afstromende regenwater heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater, is op dit moment niet duidelijk. Het Regenwateronderzoek Almere is opgezet om dit in beeld te krijgen.

Doel

Het doel is inzicht te krijgen in de kwaliteit van afstromend regenwater en in de invloed van verschillende beheermaatregelen zoals reinigen van kolken en filteren van regenwater via lamellenfilters.

Opzet

Het Regenwaterproject Almere bestaat uit zeven pilots. Hierbij worden op diverse locaties in Almere verschillende typen metingen uitgevoerd. De locaties zijn beoordeeld op geschiktheid om metingen uit te voeren en op gebruik en leeftijd van gebieden.

  • Pilot 1 - Bepalen van de kwaliteit van regenwater in regenwaterriolering
  • Pilot 2 - Invloed van het reinigen van straatkolken
  • Pilot 3 - Invloed van het reinigen van uitstroombakken
  • Pilot 4 - Invloed van de lozing van regenwater op het water en slib in het ontvangend water
  • Pilot 5 - Invloed van de plaatsing van een lamellenfilter
  • Pilot 6 - Invloed van de kwaliteit van drainagewater
  • Pilot 7 - Invloed van verkeerde aansluitingen

Meer informatie over de pilots vindt u aan de rechterzijde van de pagina.

Samenwerking

Het Regenwaterproject Almere is een samenwerking tussen Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Almere met ondersteuning van Stichting RIONED en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).