Wateroverlast

Grondwater is het water dat zich in de bodem bevindt. Het waterschap is verantwoordelijk voor het instellen en behouden van het afgesproken waterpeil binnen de bebouwde kom. De gemeente zorgt dat het grondwater in de openbare ruimte op peil is. We proberen hemelwater- en grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door de drainagesystemen in de bodem goed te onderhouden.

Als u eigenaar bent van een perceel, bent u zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand van het perceel. De maatregelen die u op eigen terrein treft tegen wateroverlast regelt en betaalt u zelf.

Wat moet u doen bij wateroverlast op uw eigen terrein?

  • Ga na of er drainage onder uw woning of op uw terrein aanwezig is
  • Ga na of deze drainage onderhouden is/wordt
  • Herstel de drainage bij onjuist functioneren

U dient uw eigen drainage door te (laten) spuiten om wateroverlast te verhelpen.

Hebt u wateroverlast en twijfelt u of dit veroorzaakt wordt door te hoog grondwater? Maak een melding van wateroverlast via het formulier of neem contact op met de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036.

Onze specialistische toezichthouder komt dan bij u langs om de situatie te bekijken en deze met u te bespreken. Indien de oorzaak van de overlast in het gemeentelijke systeem zit, proberen we dat zo snel mogelijk op te lossen. Wij kunnen u ook adviseren over de maatregelen die u zelf kunt treffen.

Wat kunt u zelf doen om grondwateroverlast in uw tuin te voorkomen?

Als u uw drainage onder of rondom uw woning goed onderhoudt, hebt u meestal geen last van een te hoge of te lage grondwaterstand. Toch last van een te hoge grondwaterstand in uw tuin? Dan kunt u uw tuin ophogen of drainage aanleggen.

Wat beïnvloedt de hoogte van het grondwater?

  • De hoeveelheid regen - Grond kan veel water opnemen. Maar soms kan er geen druppel meer bij. De waterstand is te hoog, met drassige tuinen als gevolg;
  • Het weer - Bij warm weer verdampt het grondwater. Ook drinken bomen en planten dan meer, waardoor het grondwater daalt; 
  • Waterdoorlaatbaarheid van de grond - De ene bodem laat meer water door dan de andere. Slib ontwatert bijvoorbeeld slecht, slechter dan zand. Daardoor kan het water minder snel wegstromen en ontstaat een hoge grondwaterstand; 
  • Inklinking van de bodem - De bodem van Almere daalt en komt dus dichter bij het grondwater;
  • Afstand tot de sloot - Als er teveel grondwater is, moet dit wegstromen via de grond naar de sloot. Hoe dichter bij de sloot, hoe sneller het water wegstroomt. Hoe langer de weg die het water moet afleggen, hoe meer er in de grond achterblijft; 
  • De drainage - Door middel van een ondergronds buizenstelsel wordt het overtollige grondwater afgevoerd naar sloten. Als de drainage verstopt is of niet goed werkt kan het grondwater niet goed afgevoerd worden. Hierdoor stijgt het grondwaterpeil.