Werk aan bruggen

Almere is een waterrijke stad. Er zijn daarom veel houten bruggen voor wandelaars en fietsers aangelegd. Een deel van deze bruggen nadert - na bijna 40 jaar gebruik - het einde van de levensduur. Daarom vervangen we de komende jaren verschillende bruggen. We hebben niet voldoende geld om alle bruggen te vervangen. Daarom wordt een aantal bruggen verwijderd. Bekijk het overzicht van de brugwerkzaamheden.

Keuzes in onderhoud en beheer

Almere wordt ouder. Daardoor moeten we als gemeente steeds meer aan beheer en onderhoud doen. Dat kost meer geld dan er beschikbaar is. Omdat we het geld maar één keer kunnen uitgeven, moeten we beheerkeuzes maken: wat doen we nog wel, en wat niet (meer) of minder? Voor de houten bruggen betekent dit dat we de meeste kunnen vervangen. Maar ook dat we een aantal bruggen verwijderen die relatief weinig gebruikt worden, of waar alternatieve bruggen/ routes op redelijke afstand liggen.

Veiligheid oudere bruggen

Bruggen die het einde van hun levensduur naderen worden kwetsbaar. Daarom inspecteren we die bruggen geregeld op veiligheid en mogelijk gebruik. Voor een aantal houten fiets- en voetgangersbruggen die niet langer geschikt zijn voor gemotoriseerde (strooi)voertuigen hebben wij palen geplaatst of borden met de tekst “Verboden voor voertuigen”.

Deze houten bruggen zijn nog steeds veilig en toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Houd er in de wintermaanden echter wel rekening mee dat deze bruggen en het pad ernaartoe glad kunnen zijn, omdat strooivoertuigen hier niet meer komen. Bekijk de strooiroutes.

Meldingen

Heb je meldingen of klachten over het onderhoud en beheer van bruggen, laat het ons dan weten via de melding openbare ruimte. Voor vragen of informatie kun je contact opnemen via het contactformulier. Je kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 036 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

Inspectie woningen rond te bouwen bruggen Nobelhorst

Voor de start van de bouw van de bruggen in Nobelhorst worden woningen in de onmiddellijke nabijheid van de Marie Curielaan, Marie Curiestraat, Nobelstraat en Hendrik Lorentzweg bouwkundig geïnspecteerd door de firma Hanselman. Die benadert de omwonenden begin februari 2021 per brief. De inspectie is nodig om de staat van woning voor de start van de bouw vast te leggen. De rapportage wordt gebruikt om eventuele schade door de bouw van de bruggen vast te kunnen stellen. We hopen dat de betrokken bewoners hieraan hun medewerking verlenen.