Skip to content

Werk aan het fietspad

Afgeronde werkzaamheden

  • Clauspad
  • Groot onderhoud Fongerspad en Köllingpad in Almere Haven
  • Herstel Gerard Monninkpad
  • Ibispad en Kolthoornpad
Fietsers in Almere

Almere is een echte fietsstad, er is maar liefst 500 kilometer aan fietsroutes waarvan 440 km bestaat uit geheel vrij liggende fietspaden. Voor een groot gedeelte is deze geasfalteerd en ligt vrij van autowegen en busbanen. Op het hoofdfietsnetwerk hebben fietsers voorrang en alle kruisingen op deze hoofdwegen zijn ongelijkvloers. Er zijn er honderden bruggen en tunnels die Almere nóg fietsvriendelijker maken. Hierdoor is Almere de veiligste fietsstad van Nederland.

De groei van Almere gaat de komende jaren door. Ook het fietsgebruik zal daardoor toenemen. Daarom investeert de gemeente de komende jaren in de verbetering van de hoofdfietspaden, zodat inwoners nog makkelijker kunnen kiezen voor de fiets.  

Werkzaamheden fietspad Spoorbaanpad

bord Spoorbaanpad

Vanaf maandag 30 september beginnen er weer werkzaamheden aan fietspad Spoorbaanpad. De werkzaamheden beginnen bij de Binderijbrug tot en met de brug bij de Brikweg en duren tot en met vrijdag 29 november.

De bestaande verharding wordt verwijderd en vervangen door vier meter breed rood asfalt (fietspad) met daarnaast anderhalve meter zwart asfalt (voetpad).

Omleiding

Er wordt een omleiding aangegeven met de bekende gele borden via Prozastraat, Godfried Bomanspad, Vasalistraat, fietspad langs de busbaan richting Hogekant, Brikweg, Cascadepad richting Topsporthal en vice versa.

Het Spoorbaanpad is de belangrijkste fietsverbinding door Almere. Het is de drukste fietsroute. Veel fietsers vonden het fietspad te smal, onveilig en oncomfortabel. Bovendien rijden er tegenwoordig steeds meer snelle E-bikes en bakfietsen die breder zijn dan een gewone fiets. Verbreding was dus noodzakelijk. 

Werkzaamheden Dunloppad, Almere Haven

Omleidingsbord voor fietsers

Vanaf maandag 30 september is het Dunloppad van de Havendreef tot het Farflerpad afgesloten. Het huidige asfalt is erg slecht geworden door wortelgroei en verzakkingen. Wij vervangen het asfalt voor een betonverharding.

Er wordt een omleiding aangegeven via het Blanchardpad met de bekende gele borden. De werkzaamheden zijn op maandag 11 november klaar.

Fietspad Farflerpad krijgt duurzaam beton

olifantengras

Het asfalt van fietspad Farflerpad, tussen Noorderdreef en Blanchardpad, is in slechte staat. Daarom is het noodzakelijk het asfalt te vervangen. De werkzaamheden aan het fietspad zijn maandag 22 juli begonnen en duren tot en met vrijdag 16 september.

Duurzaam beton

Het fietspad krijgt duurzaam beton; het is gemaakt van een cementsoort waar bij de productie minder CO₂ wordt uitgestoten, en met olifantengras en hennepgras. Het uithardingsproces van dit beton heeft echter langer nodig, zo’n 28 dagen. 

Werkzaamheden Spoorbaanpad

rood asfalt op fietspad maken

De gemeente Almere heeft het eerste deel van het  Spoorbaanpad verbreed en verbeterd. Het Spoorbaanpad is 5 kilometer lang. De werkzaamheden zijn in het laatste half jaar van 2018 uitgevoerd.  

Het deel tussen de Hollandsedreef en station Parkwijk is toen aangepakt. Het fietspad is naar vier meter verbreed en heeft nu rood asfalt. Naast het fietspad is een strook van anderhalve meter zwart asfalt voor voetgangers.

Het Spoorbaanpad is de belangrijkste fietsverbinding door Almere. Het is de drukste fietsroute. Veel fietsers vonden het fietspad te smal, onveilig en oncomfortabel. Bovendien rijden er tegenwoordig steeds meer snelle E-bikes en bakfietsen die breder zijn dan een gewone fiets. Verbreding was dus noodzakelijk. 

Andere delen Spoorbaanpad later aan de beurt

De komende jaren verbreden we de resterende delen van het Spoorbaanpad in Literatuurwijk, Almere Poort en het deel van station Parkwijk tot aan station Buiten. Ook het fietsviaduct bij station Centrum krijgt een opknapbeurt. En de fietsbruggen in het Spoorbaanpad over de Hoge en de Lage Vaart worden verbreed. Hiervoor wordt een nieuwe constructie ontworpen die aan de betonnen spoorbrug kan worden gehangen.

Fietspaden en verbreding A6

Fietspaden RWS

Voor de verbreding van de A6 is het noodzakelijk om bestaande fietsroutes aan te passen. Dit gebeurt in verschillende fasen. Meer informatie hierover vind je op de site van Rijkswaterstaat.

Wat vindt u van onze website?