Werkzaamheden Spoorbaanpad

Het Spoorbaanpad is één van de belangrijkste hoofdfietsroutes van Almere. Het fietspad doet al lang dienst, maar heeft niet langer de gewenste breedte en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom wordt het Spoorbaanpad verbreed. We gaan aan de slag vanaf de Elzenstraat tot de Koppeldreef. Ook maken we twee nieuwe fietsbruggen.

Wat gaan we doen?

We verbreden het fietspad zodat fietsers elkaar twee aan twee comfortabel kunnen passeren. Ook komen er nieuwe fietsbruggen over zowel de Hoge Vaart als de Lage Vaart (met de Tussenring) als vervanging van de (erg smalle) huidige bruggen die aan de spoorviaducten hangen.

De werkzaamheden beginnen in het najaar van 2022 en duren naar verwachting tot eind 2023.
Meer informatie over deze werkzaamheden op almere.nl/werkzaamhedenkaart