Werkzaamheden Spoorbaanpad

Het Spoorbaanpad is één van de belangrijkste hoofdfietsroutes van Almere. Het fietspad doet al lang dienst, maar heeft niet langer de gewenste breedte en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom wordt het Spoorbaanpad verbreed. Vanaf 2021 gaan we aan de slag vanaf de Elzenstraat tot en met de Koppeldreef. Ook maken we drie nieuwe fietsbruggen.

 

Wat gaan we doen?

We verbreden het fietspad zodat fietsers elkaar twee aan twee comfortabel kunnen passeren. Ook komen er nieuwe fietsbruggen over de Hoge Vaart, de Lage Vaart (met de Tussenring) als vervanging van de (erg smalle) huidige bruggen die aan de spoorviaducten hangen. Verder bouwen we een nieuwe brug over de Koppeldreef ter vervanging van de huidige onveilige kruising van het fiets- en autoverkeer. 

Later volgt hier meer informatie over de werkzaamheden.