Skip to content

Werk aan wegen

Verwijderen hekken busbaan

De gemeente Almere heeft in 2012 een mobiliteitsplan opgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat we de busbanen overzichtelijker willen maken voor overstekend verkeer. Dit doen we door de busbaanhekken langs een groot deel van de busbanen in Almere te verwijderen. Op veel plekken is dit inmiddels al gebeurd. We halen niet op alle plekken de hekken weg. Of er komt een andere afscherming terug. Voordat we hekken weghalen kijken we uiteraard eerst of de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Bijvoorbeeld als er aan de overzijde van de busbaan een winkel of een school is. Vaak is afscherming aan één zijde van de busbaan dan voldoende om ongewenst oversteek gedrag te voorkomen.

Verkeersveiligheid

We gaan de hekwerken langs de busbaan weghalen. Dit doen we niet op alle plekken. Op sommige plekken is het veiliger om een afscherming met de busbaan te maken. Dan planten we een haag of bosschage (hoogte 80 cm) of een laag buizenhek van maximaal 30 cm hoog. In een enkel geval blijft het hekwerk staan.

 

Busbaan met hekken
Busbaan met hekken
Busbaan zonder hekken
Busbaan zonder hekken

Situatie A6 rondom Weerwatergebied vanaf maandag 23 juli

Vanaf maandag 23 juli 5.00 uur is de verkeerssituatie in het Weerwatergebied gewijzigd:

  • Het verkeer op de A6 rijdt in beide richtingen over de nieuwe rijstroken;
  • Een tijdelijke viaduct ter hoogte van ’t Oor is in gebruik voor al het verkeer en is te bereiken via de Noorderdreef en de Oorweg;
  • De op- en afritten 4 (Almere Haven) van en naar Lelystad zijn verplaatst naar dit tijdelijke viaduct;
  • De Paralleldreef tussen de Oorweg en de Havendreef is definitief dicht in beide richtingen. Verkeer vanuit Almere Haven en Lelystad met bestemming Almere Stad/Stedenwijk kan gebruik maken van afrit 3 (Almere Stedenwijk). 

Detailinfo

 Schiphol-Amsterdam-Almere

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Het project A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De A6 Almere wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen (knooppunt Almere) in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot.

 

 

fietsonderdoorgangen A6 afgesloten

Rijkswaterstaat: Werkzaamheden A6

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de (drukke) snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierdoor blijft de regio bereikbaar. Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen met onder meer nieuwe en hogere geluidsschermen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart op de A10-Oost/A1 Diemen en de A1/A6 Diemen - Almere Havendreef. 

Kijk ook op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat of op de kaart met actuele werkzaamheden.

Wat vindt u van onze website?