Werk aan wegen

Verwijderen hekken busbaan

De gemeente Almere heeft in 2012 een mobiliteitsplan opgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat we de busbanen overzichtelijker willen maken voor overstekend verkeer. Dit doen we door de busbaanhekken langs een groot deel van de busbanen in Almere te verwijderen. Op veel plekken is dit inmiddels al gebeurd. We halen niet op alle plekken de hekken weg. Of er komt een andere afscherming terug. Voordat we hekken weghalen kijken we uiteraard eerst of de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Bijvoorbeeld als er aan de overzijde van de busbaan een winkel of een school is. Vaak is afscherming aan één zijde van de busbaan dan voldoende om ongewenst oversteek gedrag te voorkomen.

Verkeersveiligheid

We gaan de hekwerken langs de busbaan weghalen. Dit doen we niet op alle plekken. Op sommige plekken is het veiliger om een afscherming met de busbaan te maken. Dan planten we een haag of bosschage (hoogte 80 cm) of een laag buizenhek van maximaal 30 cm hoog. In een enkel geval blijft het hekwerk staan. 

 

Rijkswaterstaat: Werkzaamheden A6

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de (drukke) snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierdoor blijft de regio bereikbaar. Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen met onder meer nieuwe en hogere geluidsschermen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart op de A10-Oost/A1 Diemen en de A1/A6 Diemen - Almere Havendreef. 

Kijk ook op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat of op de kaart met actuele werkzaamheden.