Skip to content

Werk aan wegen

A6 weekeinde dicht

Omleidingsroutes A6 20-23 juli

20-23 juli: A6 bij Almere afgesloten tussen Almere Stedenwijk en knooppunt Almere

Van vrijdag 20 juli 20.00 uur tot maandag 23 juli 5.00 uur is de A6 bij Almere, tussen Almere Stedenwijk en het knooppunt Almere, in beide richtingen afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A27 en de A1. Lokaal verkeer kan gebruik maken van de Hogering en de Buitenring. Aannemer Parkway6 gaat dit weekend het verkeer omzetten naar de nieuw aangelegde rijstroken. Dit levert verkeershinder op voor weggebruikers. Met name Almere Haven is dit weekend zeer beperkt bereikbaar en zal naar verwachting ernstige verkeershinder ondervinden. Let op, dit is het eerste weekend van de zomervakantie.  

Om de verbreding te realiseren terwijl de A6 beschikbaar blijft voor verkeer, werkt aannemer Parkway6 in twee fasen. Het afgelopen jaar zijn eerst nieuwe rijstroken aangelegd naast de  bestaande weg. In het weekend van 20 tot 23 juli wordt het verkeer omgezet naar deze nieuwe rijstroken zodat er werkruimte gemaakt wordt om de ‘oude’ rijstroken te verwijderen en ook hier nieuwe aan te leggen.

Onderdoorgang Noorderdreef dicht

De onderdoorgang Noorderdreef, ter hoogte van het busstation ’t Oor, gaat vanaf vrijdag 20 juli om 12.00 uur dicht voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen tot 20.00 uur nog gebruik maken van de onderdoorgang. Deze onderdoorgang komt niet meer terug. Vanaf maandag 23 juli wordt een tijdelijk viaduct over de A6 in gebruik genomen ter hoogte van ’t Oor voor al het verkeer. Als de nieuwe viaducten gereed zijn, wordt dit tijdelijke viaduct afgebroken. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2019 gebeuren.

Hinder voor fietsers

Ook fietsers tussen Almere Haven en Almere Stad, ervaren het weekend van 20 tot 23 juli flinke hinder. Door de afsluiting van de onderdoorgang Noorderdreef op vrijdag 20 juli vanaf 20.00 uur, kunnen fietsers dit weekend alleen via het viaduct Havendreef of onderdoorgang Pedersenpad aan de andere kant van de A6 komen. Vanaf 23 juli kunnen fietsers gebruik maken van het tijdelijke viaduct ter hoogte van ‘t Oor.

fietsonderdoorgangen A6 afgesloten

Situatie A6 rondom Weerwatergebied vanaf maandag 23 juli

Vanaf maandag 23 juli 5.00 uur is de verkeerssituatie in het Weerwatergebied gewijzigd:

  • Het verkeer op de A6 rijdt in beide richtingen over de nieuwe rijstroken;
  • Een tijdelijke viaduct ter hoogte van ’t Oor is in gebruik voor al het verkeer en is te bereiken via de Noorderdreef en de Oorweg;
  • De op- en afritten 4 (Almere Haven) van en naar Lelystad zijn verplaatst naar dit tijdelijke viaduct;
  • De Paralleldreef tussen de Oorweg en de Havendreef is definitief dicht in beide richtingen. Verkeer vanuit Almere Haven en Lelystad met bestemming Almere Stad/Stedenwijk kan gebruik maken van afrit 3 (Almere Stedenwijk). 

Detailinfo

 Schiphol-Amsterdam-Almere

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Het project A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De A6 Almere wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen (knooppunt Almere) in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot.

 

 

Rijkswaterstaat: Werkzaamheden A6

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de (drukke) snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierdoor blijft de regio bereikbaar. Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen met onder meer nieuwe en hogere geluidsschermen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart op de A10-Oost/A1 Diemen en de A1/A6 Diemen - Almere Havendreef. 

Kijk ook op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat of op de kaart met actuele werkzaamheden.

Wat vindt u van onze website?