Skip to content

Werk aan wegen

Verwijderen hekken busbaan

De gemeente Almere heeft in 2012 een mobiliteitsplan opgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat we de busbanen overzichtelijker willen maken voor overstekend verkeer. Dit doen we door de busbaanhekken langs een groot deel van de busbanen in Almere te verwijderen. Op veel plekken is dit inmiddels al gebeurd. We halen niet op alle plekken de hekken weg. Of er komt een andere afscherming terug. Voordat we hekken weghalen kijken we uiteraard eerst of de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Bijvoorbeeld als er aan de overzijde van de busbaan een winkel of een school is. Vaak is afscherming aan één zijde van de busbaan dan voldoende om ongewenst oversteek gedrag te voorkomen.

Verkeersveiligheid

We gaan de hekwerken langs de busbaan weghalen. Dit doen we niet op alle plekken. Op sommige plekken is het veiliger om een afscherming met de busbaan te maken. Dan planten we een haag of bosschage (hoogte 80 cm) of een laag buizenhek van maximaal 30 cm hoog. In een enkel geval blijft het hekwerk staan.

 

Busbaan met hekken
Busbaan met hekken
Busbaan zonder hekken
Busbaan zonder hekken

9 maart 2019: Ingebruikname nieuwe viaducten Weerwatergebied

Fietsverkeer vanaf 9 maart 2019
Fietsverkeer vanaf 9 maart 2019
Autoverkeer vanaf 9 maart 2019
Autoverkeer vanaf 9 maart 2019

Op zaterdagochtend 9 maart worden de drie nieuwe viaducten van de A6 in het Weerwatergebied in gebruik genomen. Het tijdelijke viaduct wordt afgesloten en later afgebroken. Op- en afritten 4 Almere Haven vanuit Lelystad en naar Amsterdam worden verplaatst.

Viaduct ‘t Oor

Viaduct ‘t Oor, gelegen ter hoogte van de McDonald’s wordt op zaterdag 9 maart om 6.00 uur voor gemotoriseerd verkeer in gebruik genomen. Verkeer van en naar Amsterdam neemt de op- of afritten 4 Almere Haven, via viaduct ’t Oor. Verkeer vanuit Amsterdam of Almere Haven richting het Weerwatergebied kan over het viaduct ’t Oor. Begin mei 2019 verhuist het busstation ’t Oor naar dit viaduct. 

Steigerdreefviaduct

Het Steigerdreefviaduct, gelegen ter hoogte van de voormalige onderdoorgang Sturmeypad, wordt volledig opengesteld. Vanaf vorig jaar kan het verkeer al via dit viaduct de A6 op richting Lelystad. Vanaf zaterdag 9 maart om 6.00 uur wordt ook afrit 4 Almere Haven vanuit Lelystad opengesteld. Let op: de nieuwe afrit 4 Almere Haven vanuit Lelystad ligt een stuk eerder dan voorheen. Verkeer moet dus eerder uitvoegen. Verkeer vanuit Lelystad richting het Weerwatergebied kan gebruik maken van deze afrit en vervolgens via de Steigerdreef, Noorderdreef en viaduct ’t Oor naar het Weerwatergebied.

Floriadeviaduct

Het Floriadeviaduct, gelegen naast het tijdelijke viaduct, is voor fietsers- en voetgangers en wordt op zaterdag 9 maart om 12.00 uur opengesteld. Tijdelijk zal ook het busverkeer gebruik maken van dit viaduct.

Rijkswaterstaat: Werkzaamheden A6

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de (drukke) snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierdoor blijft de regio bereikbaar. Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen met onder meer nieuwe en hogere geluidsschermen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart op de A10-Oost/A1 Diemen en de A1/A6 Diemen - Almere Havendreef. 

Kijk ook op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat of op de kaart met actuele werkzaamheden.

Wat vindt u van onze website?