Direct naar paginainhoud
menu

U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen:

Automatische incasso

U kunt de gemeente machtigen het te betalen bedrag van de gemeentelijke belastingen automatisch en gespreid van uw bankrekening af te laten schrijven. U geeft dan een automatische incasso af.

Het moment waarop u een machtiging voor automatische incasso afgeeft, bepaalt in hoeveel termijnen het bedrag wordt afgeschreven. Doet u dit binnen veertien dagen na dagtekening van de aanslag, dan worden aanslagen tussen 85 en 10.000 euro in tien termijnen van uw rekening afgeschreven. De tien termijnen worden geïnd vanaf maart tot en met december. Geeft u de machtiging voor automatische incasso later af, dan wordt het bedrag in minder termijnen van uw rekening afgeschreven. Aanslagen lager dan 85 euro en/of hoger dan 10.000 euro worden in twee termijnen afgeschreven. 

Machtiging automatische incasso afgeven

Via 'machtiging automatische incasso afgeven' kunt u ook uw automatische incasso intrekken of uw rekeningnummer wijzigen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging wanneer uw machtiging voor de automatische incasso is verwerkt.

Online betalen

Als u inlogt via de belastingbalie kunt u ook online met iDeal betalen

Overmaken

Wilt u het bedrag van de gemeentelijke belastingen zelf overmaken, dan verzoeken wij u het bedrag van de aanslag voor de vervaldag(en), in de aangegeven termijn(en) te betalen. Als u de aanslag in één keer wilt betalen, moet u de betaling voldoen voordat de laatste termijn verstreken is. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL40 BNGH 0285 0419 91, ten name van de gemeente Almere. Vermeld daarbij het aanslagnummer. Het aanslagnummer vindt u aan de voorzijde van de aanslag.

Betalen met PIN

U kunt de gemeentelijke belastingen ook met PIN betalen. Dit doet u bij de balie van Burgerzaken in het stadhuis. U kunt hier elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur terecht. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken.

Maatregelen bij niet (volledig) betalen gemeentelijke belastingen

Als u een belastingaanslag niet of niet volledig vóór de betaaltermijn betaalt, neemt de gemeente maatregelen.

Betalingsregeling op maat

Maakt u als inwoner, zzp’er of bedrijf gebruik van het bijzondere uitstel van betaling tot 1 september? Dan kunt u met de gemeente een op maat gemaakte betalingsregeling afspreken na 1 september 2020.

U kunt deze regeling aanvragen door contact met ons op te nemen en het gewenste aantal termijnen door te geven via:

Als wij alle informatie hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestigingsbrief. Hebt u nog vragen, laat het ons weten.

Rekeningnummer veranderen

Wilt u uw rekeningnummer veranderen? Klik dan hier. U kunt via dit formulier al uw contactgegevens aanvullen en indien nodig aanpassen.

Veelgestelde vragen gemeentelijke belasting betalen

Wat moet ik doen als ik verhuisd ben en/of mijn woning heb verkocht?

Verhuist u binnen Almere, dan neemt u de opgelegde aanslag afvalstoffenheffing (en hondenbelasting) mee naar uw nieuwe adres. Vanwege efficiency redenen wordt er geen ontheffing verleend van de oude aanslag afvalstoffenheffing, eveneens wordt er geen nieuwe aanslag afvalstoffenheffing opgelegd.

Verhuist u binnen Almere waarbij u gaat inwonen, dan heeft u recht op ontheffing van de aanslag afvalstoffenheffing vanaf de eerstvolgende maand na uw verhuizing. De gemeente Almere verwerkt deze ontheffingen eenmaal per kwartaal achteraf. Op verzoek kan de ontheffing eerder plaatsvinden. De aanslag hondenbelasting blijft gehandhaafd.

Verhuist u buiten Almere dan heeft u recht op ontheffing van de aanslag afvalstoffenheffing (en hondenbelasting) vanaf de eerstvolgende maand na uw verhuizing. De gemeente Almere verwerkt deze ontheffingen eenmaal per kwartaal achteraf. Op verzoek kan de ontheffing eerder plaatsvinden.

Bent u op 1 januari van een belastingjaar eigenaar van een object in Almere dan betaalt u de aanslag onroerende zaakbelasting eigendom en rioolheffing voor het gehele jaar. Het is mogelijk dat de zakelijke lasten bij de notaris verrekend worden tussen koper en verkoper. De gemeente blijft buiten een verrekening tussen eigenaren (en/of partners).

Bent u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker meer maar heeft u wel een aanslag ontvangen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen, zorg ervoor dat u bewijsstukken mee stuurt (denk bijvoorbeeld aan bevestiging van einde huurcontract).

Wat moet ik doen als ik mijn niet-woning heb verkocht?

Bent u op 1 januari van een belastingjaar gebruiker van een niet-woning in Almere dan betaalt u de aanslag onroerende zaakbelasting gebruik voor het gehele jaar. Een tussentijdse wijziging of verhuizing is niet van invloed op de hoogte van de aanslag. Zorg ervoor dat u zelf een verhuizing en/of wijziging meldt bij de afdeling Belastingen.

Bent u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker meer maar heeft u wel een aanslag ontvangen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen, zorg ervoor dat u bewijsstukken mee stuurt (denk bijvoorbeeld aan bevestiging van einde huurcontract).

Wat moet ik doen als ik de belastingaanslag niet in één of in twee keer kan betalen?

Als u de belastingaanslag niet in één of twee keer kunt betalen, kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven aan de gemeente. Aanslagen tussen 85 en 10.000 euro worden dan in termijnen van uw rekening afgeschreven. 

Het moment waarop u een machtiging voor automatische incasso afgeeft, bepaalt in hoeveel termijnen het bedrag wordt afgeschreven. Doet u dit binnen veertien dagen na dagtekening van de aanslag, dan worden aanslagen tussen 85 en 10.000 euro in tien termijnen van uw rekening afgeschreven. De tien termijnen worden geïnd vanaf maart tot en met december. Geeft u de machtiging voor automatische incasso later af, dan wordt het bedrag in minder termijnen van uw rekening afgeschreven. Aanslagen lager dan 85 euro en/of hoger dan 10.000 euro worden in twee termijnen afgeschreven. 

Als ik de gemeente machtig voor automatische incasso, wanneer gaat dit dan in?

Als wij de machtiging voor de 25ste van de maand binnen hebben, gaat de automatische incasso nog dezelfde maand in.

Wat gebeurt er als ik het bedrag van de automatische incasso niet kan betalen?

Als het bedrag dat afgeschreven dient te worden niet op uw rekening staat, wordt de automatische incasso gestorneerd. Het openstaande bedrag wordt verdeeld over de resterende maanden. Na twee keer storneren trekt de gemeente de automatische incasso in en dient u het openstaande bedrag in één keer over te maken.

Kan ik alsnog automatische incasso afgeven als de gemeente de automatische incasso ingetrokken heeft?

Ja. U kunt per jaar twee keer een automatische incasso afgeven. U kunt na intrekking van de eerste automatische incasso nogmaals een automatische incasso afgeven om het bedrag in de resterende termijnen af te laten schrijven.

Wat is de procedure voor de invordering van gemeentelijke belastingen?

U kunt meer lezen over de invordering van gemeentelijke belastingen in de leidraad invordering gemeentelijke belastingen (pdf).

In deze leidraad staat de procedure als gemeentelijke belastingen niet (tijdig) worden betaald en het beleid voor uitstel van betaling. Ook kunt u diverse normbedragen raadplegen die van belang zijn voor het berekenen van kwijtschelding en voor de beslagvrije voet.

Wat moet ik doen als ik de gemeentelijke belasting niet kan betalen?

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14 036 of het digitaal aanvragen via de Belastingbalie

Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U hoeft dan geen belasting te betalen.

Wat moet ik doen als ik een aanmaning heb, maar deze niet in één keer kan betalen?

U moet een aanmaning binnen 14 dagen na dagtekening betalen. Als u dat niet doet, zetten we de dwanginvordering voort en brengen we extra kosten in rekening.

Als u niet binnen deze termijn kunt betalen, heeft u twee mogelijkheden: 

  • U geeft een machtiging voor automatische incasso af (als er nog incassotermijnen voor het aanslagbiljet van toepassing zijn), waardoor het bedrag wordt verdeeld over de resterende betaaltermijnen van het aanslagbiljet. Dit kan bij aanslagen tussen de 85 en 5.000 euro;
  • U vraagt een betalingsregeling aan.

Wat moet ik doen als ik een dwangbevel heb ontvangen?

Als u een dwangbevel heeft ontvangen van de afdeling Belastingen, dient u deze binnen twee dagen na ontvangst te betalen.

Waar kan ik mijn stukken kwijt voor de deurwaarder?

U kunt de stukken in de brievenbus van het stadhuis van de gemeente Almere doen.

Welke taak heeft de gemeente bij een ontruiming door een deurwaarder?

Op de dag van de ontruiming is de afdeling Reiniging van de gemeente aanwezig. Deze afdeling slaat de goederen op. U ontvangt hier een week voor de ontruiming een brief over.

Wat vindt u van onze website?