Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de inhoud van de belastingaanslag, de beschikking of parkeerbon die je hebt ontvangen, kun je bezwaar maken. Dit moet altijd binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet de beschikking of parkeerbon staat. Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis. 

Je kunt jouw bezwaar schriftelijk of digitaal indienen. Wil je dit digitaal doen? Dat kan via de online Belastingbalie. In de brief moet het volgende staan:

  • jouw persoonlijke gegevens;
  • tegen welk besluit je bezwaar maakt;
  • waarom je bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • je handtekening.

Je kunt het pdf-formulier/je brief sturen naar:
Gemeente Almere 
t.a.v. Belastingen
Postbus 200
1300 AE Almere

Termijn

Het bezwaar moet binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat door jou zijn verzonden. Je krijgt binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging.

De afdeling Belastingen moet jouw bezwaarschrift in hetzelfde jaar afhandelen waarin je bezwaar hebt gemaakt. Dit geldt niet voor bezwaarschriften die tussen 20 november en 31 december zijn ingediend. Daarbij moet de gemeente binnen zes tot twaalf weken beslissen. In de meeste gevallen is de afhandelingstermijn aanzienlijk korter. Het is niet mogelijk om op individueel niveau iets te zeggen over de afhandelingstermijnen.

Ik heb bezwaar gemaakt. Moet ik de aanslag nu toch betalen?

Ja. Ook als je het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet je de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat jouw bezwaar gegrond is, krijg je het teveel betaalde bedrag automatisch terug.

Dat geldt niet bij parkeerboetes. Als je bezwaar hebt ingediend tegen een parkeerboete wordt er automatisch uitstel van betaling gegeven tot er een uitspraak is. Je hoeft het bedrag dus niet meteen te betalen.

In beroep

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kun je hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op jouw bezwaarschrift lees je hoe je dit kunt doen. Je moet griffierecht betalen als je in beroep gaat. De rechtbank stuurt je daarvoor een rekening. 

Let op bij No Cure No Pay-bureaus

In de pers verschijnen regelmatig berichten van dienstverleners die zich opwerpen als belangenbehartiger voor jou bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde. 

Je betaalt dan voor hun diensten, maar let op, bezwaar maken is voor jou altijd gratis en je hebt er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. Je weet immers zelf vaak beter waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Meestal werken dit soort bureaus op basis van 'No cure, no pay'. Dit betekent dat je niet hoeft te betalen als zij geen resultaat voor je behalen. Als er wel resultaat wordt behaald, dan betaalt de gemeente de wettelijke kostenvergoeding.

Dit klinkt erg mooi, maar hoe werkt het eigenlijk?

Als 0je een gespecialiseerd bureau inschakelt en de WOZ-waarde wordt verlaagd, dan zal jouw aanslag voor de gemeentelijke belastingen worden verminderd. Dan moet de gemeente een wettelijke kostenvergoeding betalen aan dit bureau. Het is belangrijk om te weten om welke wettelijke bedragen het precies gaat:  

  • Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 265,-
  • Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 265,-
  • Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 258,-

De totale vergoeding van de gemeente aan de dienstverlener voor een normaal bezwaarschrift bedraagt dus € 788,-.

Deze kosten worden betaald uit de algemene middelen en dat heeft weer invloed op de tariefbepaling van volgend jaar. Het gevolg is namelijk dat het belastingtarief omhoog gaat en daarmee de belastingaanslag. Alle belastingplichtigen worden met deze hogere tarieven geconfronteerd en dat is onnodig. Want zelf bezwaar maken is altijd gratis. Het klopt dus eigenlijk niet als deze bureaus zeggen dat ze gratis voor jou werken. Het kan invloed hebben op het nieuwe tarief.

Niet eens met de waarde?

De gemeente Almere doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als je van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, maak je dit eenvoudig via de online Belastingbalie met een bezwaarschrift aan ons kenbaar. De gemeente wil net als jij graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, passen we deze graag voor je aan. Heb je vragen? Bel  dan met een van onze medewerkers via telefoonnummer 14 036 of reageer via belastingen@almere.nl.