Direct naar paginainhoud
menu

Onroerendezaakbelasting

De gemeente heft onroerendezaakbelasting [OZB] over onroerende zaken. Dit zijn woningen, niet-woningen (panden die niet of slechts voor een deel voor woondoeleinden gebruikt worden, zoals kantoren, winkels en bedrijfspanden) en de grond waarop deze panden staan.

De opbrengst van de OZB komt terecht in de algemene financiële middelen van de gemeente. Hiermee betaalt de gemeente onderwijs, openbaar groen, wegen, cultuur, openbare verlichting, maatschappelijke dienstverlening en de brandweer.

Wanneer betaalt u OZB?

U betaalt OZB als u:

  • eigenaar bent van een woning;
  • eigenaar bent van een niet-woning;
  • huurder/gebruiker bent van een niet-woning.

Als huurder van een woning hoeft u geen onroerendezaakbelasting te betalen.

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw pand. Dit percentage vindt u bij Tarieven belastingen. U betaalt de OZB via de gemeentelijke belastingaanslag. 

Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de OZB voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen OZB. De notaris verrekent deze bedragen vaak. 

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de waardebepaling (WOZ-waarde) van uw woning of niet-woning, kunt u binnen zes weken digitaal bezwaar maken. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD. 

Direct online bezwaar maken 

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de onroerendezaakbelasting mogelijk. Dat kan als u een laag inkomen heeft.

Wat vindt u van onze website?