Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting waar de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater, de afvoer van regenwater en het beheer van het grondwaterpeil mee bekostigd worden. De aanslag rioolheffing wordt in Almere opgelegd aan de eigenaar van een pand, ook als het pand nog in aanbouw is.

Voorwaarden

De gemeente beslist op 1 januari of u voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt de heffing met de koper verrekend. Dit regelt de notaris tijdens de (ver)koop. De gemeente staat buiten de verrekening.

Vrijstelling

Eigenaren van objecten met een WOZ-waarde van 35.000 euro of minder betalen geen rioolheffing. Door de vrijstelling kan de gemeente het belastingproces efficiënter inrichten en bijdragen aan een redelijkere heffing. De vrijstelling geldt niet voor objecten in aanbouw.

Tarief

Het tarief voor rioolheffing 2022 bedraagt €175,67 per zelfstandige woning of niet-woning ongeacht de omvang. Het bedrag is onafhankelijk van het aantal personen dat op een adres woont/dat het adres gebruikt .

Oosterwold

De gemeente Almere belastingtarieven gelden ook voor Oosterwold, behalve voor de rioolheffing in Oosterwold. De inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun riolering en betalen dus geen rioolheffingen aan de gemeente Almere.

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de rioolheffing mogelijk. Dat kan als u een laag inkomen heeft.

Veelgestelde vragen rioolheffing

Ik moet rioolheffing betalen over een stuk grond/woning in aanbouw. Klopt dit?

Ja. Ook als uw woning nog niet klaar is, moet u rioolheffing betalen.

Mijn partner heeft de aanslag voor rioolheffing en onroerendezaakbelasting gekregen en ik de aanslag voor de afvalstoffenheffing. Kunnen wij één aanslag krijgen?

Als er meerdere eigenaren zijn, is het mogelijk dat uw partner de aanslag voor rioolheffing en onroerendezaakbelasting heeft gekregen en u de aanslag voor de afvalstoffenheffing. 

Wilt u volgend jaar liever één aanslag van de gemeentelijke belastingen ontvangen? Geef dit dan door via het contactformulier. Wij zoeken vervolgens uit of het aangepast kan worden.