Direct naar paginainhoud
menu

Toeristenbelasting

Het toerisme en verblijf groeit in Almere. Dit betekent dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. De gemeente Almere vindt het niet rechtvaardig dat alleen de inwoners van Almere hier belasting voor afdragen. Door de invoering van een toeristenbelasting dragen vanaf 1 mei 2020 ook ‘bezoekers’ bij.

Toeristenbelasting is een belasting voor niet-inwoners van de stad voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. De naam toeristenbelasting doet vermoeden dat het alleen om toeristen gaat, maar iedereen die niet staat ingeschreven in de gemeente en betaalt voor een overnachting binnen de gemeente, valt hieronder. Het kan dus ook gaan om onder andere zakelijke overnachtingen of arbeidsmigranten.

Degene die overnacht betaalt de belasting aan degene die de overnachting verzorgt. En diegene draagt de belasting daarna af aan de gemeente. Hierbij is het dus belangrijk dat in de administratie een onderscheid wordt gemaakt tussen Almeerders en niet-Almeerders. Inwoners van Almere vallen immers buiten de toeristenbelasting aangezien zij al gemeentelijke heffingen afdragen. 

Tarief

De belasting bedraagt 5% over de omzet, toe te rekenen aan logies.

Inning

Als u overnachtingen verzorgt, ontvangt u aan het eind van 2020 een uitnodiging om aangifte te doen voor de toeristenbelasting. De gemeente beoordeelt deze en legt hierna een aanslag op. De mogelijkheid bestaat dat er een medewerker van de gemeente bij u langskomt om de aangifte te controleren. Mochten wij dit van plan zijn, dan nemen wij altijd eerst contact met u op. De eerste belastingaanslagen worden begin 2021 verstuurd.

Om toeristenbelasting te kunnen heffen, heeft de gemeenteraad een verordening toeristenbelasting vastgesteld. U vindt deze verordening in het Gemeenteblad

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met de afdeling Belastingen via belastingenverberg dit@almere.nl of telefonisch via 14 036. Wij helpen u graag verder.

Wat vindt u van onze website?