Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een bijdrage voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De zorg voor het milieu stelt hoge eisen aan inzameling, scheiding, hergebruik en verbranding van het afval. Inwoners van Almere betalen hieraan mee via de afvalstoffenheffing.

Tip: bekijk de video onder aan de pagina voor een uitleg in beeld en tekst!

Tarief

Het tarief voor afvalstoffenheffing 2021 bedraagt 377,68 euro. Het bedrag dat je aan de afvalstoffenheffing betaalt is onafhankelijk van het aantal personen dat op een adres woont. Dit betekent dat ieder huishouden een gelijk tarief betaalt, ongeacht de hoeveelheid afval dat wordt aangeboden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het grootste deel van de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen vaste kosten zijn en dus niet afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden afval.

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de afvalstoffenheffing mogelijk. Dat kan als je een laag inkomen hebt.