Direct naar paginainhoud
menu

De afvalstoffenheffing is een bijdrage voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De zorg voor het milieu stelt hoge eisen aan inzameling, scheiding, hergebruik en verbranding van het afval. Inwoners van Almere betalen hieraan mee via de afvalstoffenheffing. U vindt het tarief voor afvalstoffenheffing bij Tarieven belastingen.

Het bedrag dat u aan de afvalstoffenheffing betaalt is onafhankelijk van het aantal personen dat op een adres woont. Dit betekent dat ieder huishouden een gelijk tarief betaalt, ongeacht de hoeveelheid afval dat wordt aangeboden.

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de afvalstoffenheffing mogelijk. Dat kan als u een laag inkomen heeft.

Wat vindt u van onze website?