Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een bijdrage voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De zorg voor het milieu stelt hoge eisen aan inzameling, scheiding, hergebruik en verbranding van het afval. Inwoners van Almere betalen hieraan mee via de afvalstoffenheffing.

Tarief

Het tarief voor afvalstoffenheffing in 2022 bedraagt €370,87 voor éénpersoonshuishoudens en €390,87 voor meerpersoonshuishoudens. Dit is ongeacht de hoeveelheid afval die wordt aangeboden.

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de afvalstoffenheffing mogelijk. Dat kan als je een laag inkomen hebt.