Skip to content

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de inhoud van de belastingaanslag, de beschikking of parkeerbon die u heeft ontvangen, kunt u bezwaar maken. Dit moet altijd binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet de beschikking of parkeerbon staat. Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis. 

U kunt uw bezwaar digitaal of schriftelijk indienen. Zie hiervoor de links rechts op deze pagina of stuur de gemeente een brief. In uw brief moet het volgende staan:

  • uw persoonlijke gegevens;
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • waarom u bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • uw handtekening.

U kunt het pdf-formulier/uw brief sturen naar:
Gemeente Almere 
t.a.v. Belastingen
Postbus 200
1300 AE Almere

Termijn

Het bezwaar moet binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat door u zijn verzonden. U krijgt binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging.

De afdeling Belastingen moet uw bezwaarschrift in hetzelfde jaar waarin u bezwaar heeft gemaakt afhandelen. Dit geldt niet voor bezwaarschriften die tussen 20 november en 31 december zijn ingediend. Daarbij moet de gemeente binnen zes tot twaalf weken beslissen. In de meeste gevallen is de afhandelingstermijn aanzienlijk korter. Het is niet mogelijk om op individueel niveau iets te zeggen over de afhandelingstermijnen.

Ik heb bezwaar gemaakt. Moet ik de aanslag nu toch betalen?

Ja. Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het teveel betaalde bedrag automatisch terug.

Dat geldt niet bij parkeerboetes. Als u bezwaar heeft ingediend tegen een parkeerboete wordt er automatisch uitstel van betaling gegeven tot er een uitspraak is. U hoeft het bedrag dus niet meteen te betalen. 

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen. U moet griffierecht betalen als u in beroep gaat. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening. 

Let op bij No Cure No Pay-bureaus

No Cure No Pay-bureaus bieden aan gratis voor u bezwaar te maken, bijvoorbeeld bij uw WOZ-waarde. Dit is niet verboden bij wet. Maar let op, het is niet echt gratis. Wij willen u daarover graag informeren. 

Per toegekend bezwaar heeft het bureau recht op een wettelijk genormeerde onkostenvergoeding. Die vergoeding bedraagt het volgende:  

  • 249 euro voor het indienen van het bezwaarschrift
  • 249 euro voor het bijwonen van een hoorzitting
  • 242 euro voor een taxatierapport

Totaal kunnen de kosten voor een toegekend bezwaar dus 740 euro bedragen.

In de praktijk betekent dit het volgende: Stel dat de WOZ-waarde wordt verlaagd met 10.000 euro. Dat betekent dat voor dit jaar uw aanslag Onroerende Zaakbelasting (OZB) wordt verminderd met 14,38 euro. Voor het bezwaar moet de gemeente 740 euro betalen aan het No Cure No Pay-bureau. Deze kosten worden betaald uit de algemene middelen en dat heeft weer invloed op de tariefbepaling van volgend jaar.

Gevolg is namelijk dat het belastingtarief omhoog gaat en daarmee de belastingaanslag. Alle belastingplichtigen worden met deze hogere tarieven geconfronteerd en dat is onnodig. Want zelf bezwaar maken is altijd gratis. Het klopt dus eigenlijk niet als deze bureaus zeggen gratis voor u te werken. Het kan invloed hebben op het nieuwe tarief. 

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met ons algemene nummer 14 036. Wij helpen u graag verder.

Wat vindt u van onze website?