Bezwaar gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de inhoud van de belastingaanslag, de beschikking of parkeerbon die u heeft ontvangen, kunt u bezwaar maken. Dit moet altijd binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet de beschikking of parkeerbon staat. Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis. 

U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen. Gebruik hiervoor het pdf-formulier of stuur de gemeente een brief. In uw brief moet het volgende staan:

  • uw persoonlijke gegevens;
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • waarom u bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • uw handtekening.

U kunt het pdf-formulier/uw brief sturen naar:
Gemeente Almere 
t.a.v. Belastingen
Postbus 200
1300 AE Almere

Termijn

Het bezwaar moet binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat door u zijn verzonden. U krijgt binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging.

De afdeling Belastingen moet uw bezwaarschrift in hetzelfde jaar waarin u bezwaar heeft gemaakt afhandelen. Dit geldt niet voor bezwaarschriften die tussen 20 november en 31 december zijn ingediend. Daarbij moet de gemeente binnen zes tot twaalf weken beslissen. In de meeste gevallen is de afhandelingstermijn aanzienlijk korter. Het is niet mogelijk om op individueel niveau iets te zeggen over de afhandelingstermijnen.

Ik heb bezwaar gemaakt. Moet ik de aanslag nu toch betalen?

Ja. Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het teveel betaalde bedrag automatisch terug.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen. U moet griffierecht betalen als u in beroep gaat. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Wat vindt u van onze website?