Gesplitste aanslagen woning taxatie

Woningen taxeren

Vanaf het belastingjaar 2017 worden de woningen in Almere getaxeerd op basis van gebruiksoppervlakte in plaats van bruto inhoud. Hierdoor zijn alle woningen in Almere het afgelopen jaar opnieuw ingemeten. Dit project is nu in de afrondende fase.

Een aantal woningen is nog niet ingemeten op het moment van het aanmaken van de aanslagverzending in eind januari. Het kan dus voorkomen dat aan u in februari een aanslag voor de afvalstoffenheffing is opgelegd en dat de aanslag voor de OZB, rioolheffing en beschikking WOZ-waarde in de volgende verzending van eind maart dan wel eind april mee gaan. De meeste woningen zijn inmiddels opnieuw ingemeten.

Wat vindt u van onze website?