Skip to content

Hondenbelasting

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de gemeente. De hoogte van uw hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. U vindt de tarieven voor hondenbelasting bij Tarieven belastingen.

Verhuist u naar Almere en heeft u een hond, krijgt u een nieuwe hond of is uw hond overleden? Vergeet dit dan niet door te geven aan de gemeente. U kunt uw hond gemakkelijk online aan- of afmelden (DigiD verplicht).

Hond direct aan- of afmelden

Binnen zes weken na de aangifte van de hond ontvangt u het aanslagbiljet voor de hondenbelasting. Na het ontvangen van de aanslag heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Als u uw hond afmeldt en bewijsstukken aanlevert, krijgt u het teveel betaalde bedrag van de hondenbelasting terug.

Let op: U ontvangt geen penning hondenbelasting. Deze is enkele jaren geleden afgeschaft.

Vrijstelling

U hoeft geen hondenbelasting te betalen voor:

  • honden die een blinde/slechtziende of lichamelijk gehandicapte bijstaan;
  • politiehonden (actief ter beschikking van de politie);
  • honden in een asiel;
  • puppies jonger dan drie maanden die nog bij hun moeder zijn.

Deze honden moet u wél aanmelden. U kunt de vrijstelling aanvragen bij de aanmelding. Vergeet niet eventuele bewijsstukken met de aanmelding mee te sturen. 

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de hondenbelasting voor de eerste hond mogelijk. Dat kan als u een laag inkomen heeft.

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Veelgestelde vragen hondenbelasting
Wanneer moet ik mijn hond aanmelden?

U moet uw hond binnen twee weken na aanschaf aanmelden.

Ik heb al een hond, moet ik bij mijn nieuwe hond weer aangifte doen?

Ja, ook als u al een hond heeft en er nog één bijneemt, moet u aangifte doen.

Hoe werkt de hondenbelasting?

De hondenbelasting werkt met een systeem van registratie en aanslagbiljet.

  • Registratie: u moet uw (nieuwe) hond(en) aanmelden bij de gemeente Almere.
  • Aanslagbiljet: binnen zes weken na de aangifte van de hond ontvangt u het aanslagbiljet voor de hondenbelasting.
Wat gebeurt er met de hondenbelasting?

De opbrengst van de hondenbelasting is bestemd voor de zogenoemde algemene uitgaven. De gemeente zet het geld bijvoorbeeld in voor het onderhoud van straten, groenvoorzieningen, openbare orde, veiligheid en sportgelegenheden.

De opbrengst wordt dus niet alleen gebruikt voor zaken die met honden te maken hebben, zoals het verwijderen van hondenpoep of het aanleggen van losloopgebieden.

Welke gegevens moet ik doorgeven?

Het ligt aan uw situatie welke gegevens de gemeente nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • de datum waarop u een nieuwe hond heeft gekocht;
  • het aantal honden dat u al heeft;
  • het adres van de nieuwe eigenaar;
  • een bewijs van overlijden, bijvoorbeeld een verklaring van de dierenarts.
Hoeveel hondenbelasting moet ik betalen?

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de gemeente. De hoogte van uw hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. U vindt het tarief voor hondenbelasting bij Tarieven Belastingen.

Hoeveel hondenbelasting moet ik betalen als ik een kennel heb?

Heeft u een kennel, dan betaalt u het kenneltarief. U betaalt dan voor vijf honden. U vindt het kenneltarief bij Tarieven Belastingen.

U komt in aanmerking voor het kenneltarief als uw kennel is ingeschreven bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. U moet de gemeente dan wel een bewijs van inschrijving sturen.

Mijn hond is overleden/verkocht. Krijg ik nu geld terug?

U betaalt jaarlijks hondenbelasting. De hondenbelasting leggen we vooraf voor het komende jaar op. Als u uw hond afmeldt, ontvangt u het teveel betaalde bedrag aan hondenbelasting vanaf de maand na de afmelding terug. U dient hier wel bewijsstukken voor aan te leveren (euthanasieverklaring, overdrachtsdocument).

Hoe controleert de gemeente of ik een hond heb?

Er vinden het hele jaar door huis-aan-huiscontroles plaats. Medewerkers van de gemeente controleren dan of er honden zijn die niet zijn aangemeld. Als er bij u thuis een hond wordt aangetroffen die u niet heeft aangemeld, legt de gemeente u alsnog een belastingaanslag op. De gemeente kan u ook een boete opleggen voor het niet aanmelden van uw hond.

Hoe herken ik een hondenbelastingcontroleur?

Een controleur van de gemeente zal altijd zichtbaar legitimatie dragen. De controleur komt niet binnen en vraagt daar ook niet om. De hondenbelastingcontroleurs werken op werkdagen tot 19.00 uur.

Kan ik kwijtschelding voor de hondenbelasting aanvragen?

Ja, als u een laag inkomen heeft, kunt u kwijtschelding van de hondenbelasting aanvragen. De kwijtschelding geldt voor maximaal één hond. 

Wat vindt u van onze website?